Connect with us

Rüya

Rüyada Oluk Tabiri

Published

on

Rüyada Oluk tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: Arada bir iyilik yapan kimseye, ev hizmetlerini gören kimsese, elçi ya da vekile, kendine emanet edilen şeyi
hakkıyla koruyan yahut emanetin hakkını veren insana, Çörtenlerde biriken yağmur sularının oluklardan
aktığını ve bu berrak sudan insanların istiifade ettiğini görmek ucuzluk ve bolluğa, hayır ve berekete, Oluktan
su aktığını görmek üzüntü ve kederden kurtulmaya, Oluktan bulanık yahut pis kokulu su aktığını görmek yara,
çıban, kabarcık ve diğer cilt hastalıklarına, Oluktan kan akması, insanlarınkanını akıtacak düşmana,
Yağmursuz bir havada çörtenden yahut bulun suyunu aşağı indiren oluktan su aktığını görmek fitne ve
anarşiye, bunun sonucu akacak kana; Kabe’nin üzerinde bulunan Altınoluğun altında olduğunu ve üzerine
bu oluktan berrak su döküldüğünü görmek ilahi rahmete, ümit ettiği şeyin meydana gelmesine delalet eder.


Molla Cami: Rüyada oluk görmek, iyilik sahibi bir kimseye işarettir,Bir kimse rüyada bir takım oluklardan yağmursuz bir havada aktığını görse, fitnelere ve akan olukların sayısınca boyun vurulmaya işarettir.Bazen de oluklar ferahlığa, üzüntü ve kederden kurtulmaya işarettir. Çünkü oluklardan suyun akmasıyla, halkın üzüntü ve kederi gider. Bazen oluklar, elçi ve vekile veya kendisine emniyet edilen şeyde hıyanet etmeyerek herkese layıkıyle hakkını veren emin bir kimseye işarettir.Eğer oluklardan kan aksa, o şehir halkının kanlarını akıtacak düşmana işarettir.Eğer oluklardan safi su aksa ve halk da ondan faydalansalar, ucuzluğa ve bolluca ve emniyete; bulanık ve pis kokulu su akması ise hastalıklara ve sıkıntılara işarettir.


Nablusi: Rüyada oluk görmek, bazı zamanlarda iyilik sahibi bir kimseye delalet eder.
Bir kimse rüyada bir takım olukların yağmursuz bir havada aktığını görse, fitnelere ve akan olukların sayısınca boyun vurulmaya delalet eder.
Oluklar cariyelere ve ev hizmetleriyle meşgul olan kölelere delalet eder. Bazan da oluklar ferahlığa, üzüntü ve kederden kurtulmaya delalet eder. Çünkü oluklardan suyun akmasıyla, halkın üzüntü ve kederi gider.
Bazan oluklar, elçi ve vekile veya kendisine emniyet edilen şeyde hiyanet etmeyerek herkese layikiyle hakkım veren emin bir kimseye delalet eder.
Eğer oluklardan kan aksa, o şehir halkının kanlarını akıtacak düşmana delalet eder.
Eğer oluklardan safi su aksa ve halk da ondan faydalansalar, ucuzluğa, bolluğa ve emniyete delalet eder.
Eğer oluklardan bulanık su aksa veya o suyun pis bir kokusu olsa, hastalık, yara, büyük çıban, kabarcık, çiçek ve bunlar gibi şeylere delalet eder.
Rüyada Kabe’nin üzerinde bulunan rahmet oluğunu bir cami veya bir ev ya da maruf bir yerde görmenin tabiri, «Kuyu» maddesinde anlatüan zemzem suyunun tabiri gibidir, özellikle rahmet oluğundan akan sudan halk faydalandıysa.
Bir kimse rahmet oluğunun altında olduğunu görse, o kimseye Allah (C.C.) ‘ın rahmeti erişir ve ümit ettiği şeyi hasıl olur. özellikle rahmet oluğundan kendisine temiz bir su dökülmüş ise.
Eğer bulanık su dökülmüş ise, o zaman tabir yukardaki tabirin aksine olur.


Seyyid Süleyman: Bu rüya zevce ve cariye ile tabir edilir. Bunlardan tatlı su içen evlenir. Acı veya tuzlu içmek; zinaya işarettir. Musluğunun yahut oluğunun bozulduğunu görenin, eşiyle veya cariyesiyle arası açılır. Bunların kırılması yahut kaybolması zevce veya cariyenin vefatıdır.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar