Connect with us

Rüya

Rüyada Omuz Tabiri

Published

on

Rüyada Omuz tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: Dosta, ortağa, hizmetçiye, rızka ve hayra; kişinin kendi yerine geçen, onun adına iş gören kimseye; uzak bir
mesafeye yolculuk yapmaya, Omuz kişinin vakarına, temkinli ve tedbirli oluşuna ve iş ve dünyalığındaki
güzelliğe, Omuz, insanın yüklendiği sorumlluluklara; Omuzda görülen her türlü iyi hal, yukarıda zikderilen
şeylerdeki iyi duruma, aksi ise, bunlarda vaki olan olumsuzluklara; Bir kimsenin kendi omuzunda ağır bir yük
olduğunu ve bunu taşımakta güçlük çektiğini görmesi işlenen hata ve günahların çokluğuna, Omuz ağrısı, el
ile kazanılan şeyde menfi bir durumun bulunduğuna delalet eder.


Molla Cami: Rüyada görülen omuz, kişinin dostu ve ortağı yahut hizmetçisi ya da onun yerine geçen bir kimsesi veyahut da onun vakarlı, temkinli oluşu ve güzelliğidir. Rüyada omuzda görülen iyilik ve güzelliklerin tabiri zikredilenadamlara ve şeylere aittir. Omuz nzka, hayra ve hasta için çatışmaya işarettir. Rüyada görülen omuzlar, kalın ve kuvvetli olursa. o kişinin erkekliğine ve işlerinde kuvvetli olmasına işarettir.
Bir kimse kendisinin iki omuzunda hastalık olduğunu görse, erkek kardeşlerinin hastalığına ve ölümlerine işarettir.Omuz, günah ve çocuk gibi insanın üzerine yüklenen şeylere de işarettir. Omuzunda ağır bir yük olduğunu görse, o kimse suçları üzerine alır.


Diyanet: Rüyada omuz görülmesi; kuvvete işaret eder. Rüyada dar bir omuz görülmesi zayıflığa ve kuvvetsizliğe, geniş omuz görülmesi; kuvvetliliğe yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir kapıyı omuzlayıp götürdüğünü görmesi; o kimsenin çalışmakta olduğu herhangi bir işinde başarılı olacağına ve bol kazanç sağlayacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir kapıyı omuzlayıp açamadığını görmesi; o kimsenin işlerinde başarısız olduğuna, kişinin rüyasında bir kimseyi omzunda taşıdığını görmesi; o kimsenin taşıdığı kimseye yardım edeceğine, kişinin rüyasında kendisinin omuzlanarak bir yere götürüldüğünü görmesi; o kimsenin halen yapmakta olduğu işinde ona yardımcı olabilecek kimselerin var olduğuna işaret eder.


Nablusi: Rüyada görülen omuz, kişinin dostu ve ortağı yahut hizmetçisi ya da onun yerine, geçen bir kimsesi veyahut da onun vakarlı, temkinli oluşu ve güzelliğidir.
Rüyada omuzda görülen iyilik ve güzelliklerin tabiri zikredilen adamlara ve şeylere aittir. Omuz rızka, hayra ve hasta için çalışmaya delalet eder.
Omuz «O halde onun omuzlarında yürüyen rızkından yeyin.» (Sure-i Mülk, ayet 15.) mealindeki ayet gereğince uzak bir yolculuğa delalet eder.
Rüyada omuzda hissedi>en ağrı, rüya sahibinin eli ile kazandığı şeyde yaramazlık yapmasına delale* eder.
Rüyada omuz görmek, kişinin dostu veya ortağı yahut işçisi ya da işçisinin yerine geçecek bir kimsesidir.
Rüyada görülen omuzlar, kalın ve kuvvetli olursa, o kişinin erkekliğine ve işlerinde kuvvetli olmasına delalet eder.
Bu rüya hapis ve suçlular hakkında onların uzun müddetle hapis kalmalarına ve kendilerine vurulan ağır zincirlere tahammül etmelerine delalet eder.
Bir kimse kendisinin iki omuzunda hastalık olduğunu görse, erkek kardeşlerinin hastalığına ve ölümlerine delalet eder.
Omuz, günah ve çocuk gibi insanın üzerine yüklenen şeylere de delalet eder. Omuzunda ağır bir yük olduğunu görse, o kimsenin suçları üzerine almasına delalet erer.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar