Connect with us

Rüya

Rüyada Ordu Tabiri

Published

on

Düşman ordusunun bir yere düzenli olarak girdiğini ve adaletle idare ettiğini görmek, istilanin bir süre devam etmesine;
……………….


Molla Cami: Rüyada gül suyu görmek, helal rızka, kalp ve ilmin güzelligine, ölüme yaklaşan bir hasta için yeniden hayata işaret eder. Bazen de gül suyu bekar erkek için, hanıma, bekar kız için kocaya tabir edilir.


Diyanet: Rüyada gülsuyu görülmesi; sağlık, güzellik ve şöhret ile tabir edilir. Kişinin rüyasında bir başkasına gülsuyu serptiğini görmesi; o kimseye iyilik edeceğine, gülsuyunun kokusu duyulmuyorsa kimsenin iyiliği takdir etmeyeceğine işaret eder. Rüyanızda gülsuyu içtiğinizi görmeniz; ev halkı ve yakınlarınız arasında övüleceğinize ve saygı duyulacağınıza, rüyanızda yanınızda birçok gülsuyu bulunduğunu ve bunları birtakım kişilere dağıttığınızı görmeniz; bulunduğunuz bölgede adınızın hayır ve cömertlikle anılacağına yorumlanır.


Diyanet: Rüyada ordu görülmesi kudret ve kuvvete delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir orduda rütbeli veya rütbesiz askerlik görevi yaptığını görmesi; o kimsenin eğer tüccar ise, ticaretinde, memur veya işçi ise, görevinde çok başarılı olacağına delalet eder.


Nablusi: Rüyada ordu görmek, Allah Teala Hazretlerinin askedirir ki, onlar da rahmet ve azab melaikesidir.
Asker olup melikin divanından rızık aldığını gören kimse, meşakkatsiz bir şehire vali olur.
Askerî kütüğe isminin yazıldığını gören kimse, kendisi için kafi gelecek bir hayra veya ondan aşağı bir hayra nail olur.
Orcudan bir asker olduğunu gören kimse hasta ise ölür, hasta değilse üzüntü ve hüsrana düşer.
Asker olduğunu veya askere gittiğini görmek, hastalar için ölüme delalet eder.
Bazan bu rüya, ümitsiz ve mahzun olmaya, yolculuk için harekete delalet eder.
Bu rüya, köleler hakkında onların azad olmaksızın ikram ve hürmet edilmelerine veya azad edilmelerine delalet eder.
Toplu halde askerleri görmek, haklının zaferine ve iptal edicilerir. helakına delalet eder. Askerin azlığı kurtuluş ve zafere delildir.
Askerin elinde kamçı, ok ve yay görenin güzel olmasına delalel eder.
Rüyada Şam, Irak veya Yemen tarafından ordunun geldiğini gör mek ihtilaflı söz söylemeye, bir şeyin bereketini gidermeye delalet eder. Rüyada ordu görmek korkuya delalet eder.
Küffarın ordusu topluluk olarak İslam askerinden çok olursa, uyanıklıkta galebe İslamındır.
Rüyada yirmi bin asker müjdedir. Yüz asker de böyledir. Harpte bulunan kimse için üç bin, beş bin asker iasık ve kafirleri yenerek onlara galip olmakla müjdedir.
Bazan da (mie=yüz) lafzı, Cenab-ı Hakkın her yüz senede dünyada ihdas ettiği şeye delalet eder. Bin askeri gören kimsenin, Kadir Gecesi’ni görmesine delalet eder.
Askerle beraber bir peygamber, bir melik veya bir alim görmek, mü’minler için nusret ve zaferdir.
Bir şehire veya bir yere askerin geldiğini görmek, o yere ve o şehre yağmurun yağmasına delalet eder.
Denilmiştir ki, asker mü’minler için nusret, zalimler için intikamdır.


Seyyid Süleyman: Gülsuyu görmek, sağlık ve güzel bir isimle tabir olunur. Bir kimsenin üzerine gülsuyu serpen, ona iyilik eder. Serptiği gülsuyunun kokusu yayılmazsa, yaptığı iylik takdir edilmez. Gülsuyu içen, ailesi ve akrabaları tarafından övülür. Bir rivayete göre gülsuyu içmek, endişedir. Yanında bulunan gülsularını bir takım kimselere dağıttığını gören, o mahalde hayırseverliği ve ihsanı ile meşhur olur. Rüya sahibi alimlerden ise, halk ilminden istifade eder.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar