Connect with us

Rüya

Rüyada Oyluk Tabiri

Published

on

Rüyada Oyluk tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: Bakınız; Uyluk.


Molla Cami: Rüyada görülen oyluk, kişinin kabilesidir. Bir kimsenin kendi oyluğundan bir eksiklik görmesi, onun kabilesi olmayıp garip olduğuna işarettir.Rüyada oyluk kemiğinde ağrı olduğunu gören kimse, kabilesi hakkında fenalık eder. Bir kimse oyluğunun kendisinden ayrıldığım görse, üzüntüden kurtulamaz.Bir kimse oyluğuna bir parça etin yapıştığını görse, kendisinden olmayan bir çocuk o kimseye nisbet edilir ve “bu çocuk sendendir” denir.


Nablusi: Rüyada görülen oyluk, kişinin kabilesidir. Bir kimsenin kendi oyluğundan bir eksiklik görmesi, onun kabilesi olmayıp garip olduğuna delalet eder.
Rüyada oyluğunda ağrı olduğunu gören kimse, kabilesi hakkında fenalık eder. Bir kimse oyluğunun kendisinden ayrıldığını görse o kimseye acizlik gelip ondan felah bulmaz ve işi de tamamlanmaz.
Bir kimse rüyada bir parça et kendisinin oyluğuna yapıştığını görse, kendisinden olmayan bir çocuk o kimseye nisbet edilir ve bu çocuk sendendir denir.
Oyluk, ev müştemilatının birisine ve evin bir direğine delalet eder. Bazan oyluk, mal veya seyyid yahut baba ve çocuktan veya koca ve karıdan yahut kazanç —ve geçiminden— veyahut hayvandan ya da adamın kazancına yardım eden alet ve edevata itimad olunacak bir şeye delalet eder.
Oyluk, birbirlerine yakın akrabalıkları olan iki kabileye delalet eder. Bundan dolayı bir kimse oyluğunun güzel olduğunu görse, uyluğun delalet ettiği en yakın kabüe ve akrabasının durumunun güzel olmasma delalet eder.
Oyluğunu fazla çirkin olduğunu görse, bunun tabiri yukardaldnin aksinedir. Bazan da oyluğuyla, hanımıyla veya bindiği şeyle faydalanmasının mümkün olmamasına ve işe yaramaz bir halde bulunmasına delalet eder.
Oyluk namaza ve namazı tamamlamaya ve namazda sol tarafı üzerine oturup iki ayaklarını sağ taraftan çıkarmaya delalet eder.

Oyluk, elbise veya mal ve sılandan kişiyi koruyacak, «veya üzerinde oturulacak şeye delalet eder.
Rüyada oyluğunun kesildiğini gören kimse, kavminden uzaklaşır ve garip olarak ölür.
Bir kimse oyluğunun bakırdan olduğunu görse, o kimse ve kabilesi günah işlemeye cesaret eder.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar