Connect with us

Rüya

Rüyada Put Tabiri

Published

on

Rüyada Put tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: Şekil ve çehre güzelliği olmakla birlikte gaddar olan insana, ahmak ve dilsiz kimselere; Put bazen, kişinin aşırı
ilgi gösterdiği ve onu ibadet ve kululktan alıkoyan eşe, çocuğa, mal ve dünyalığa, paraya, şöhrete, sevgiliye
vb. gibi şeylere; nefsinin isttek ve arzularına, Puta tapmak, ortaya attığı yanlış görüş ve düşüncelerle Hakka
yalan isnad etmeye, ilahi gazabı gerektirecek hal ve hareketlere, Puttu gördüğü halde ona ibadet etmediğini
görmek çok mala kavuşmaya yahut birine aşık olmaya, Put bazen ‘zaman’a ve o zaman içinde yaşayanlarda
meydana gelecek değişikliklere, Putun yüzüstü düştüğünü görmek heva ve heveslerinı kırarak olgun
müslüman olmaya yahut batıl görüş ve ideolojilerin hükmünün sona ermesine, Putları kırmak yahut onların
şekillerini değiştirerek çirkinleştirmek yüksek makam ve derecelere, düşmanı kahredip onun hilesinden emin
olmaya; Put bazen kenidni beğenmiş kadına delalet eder.


Nablusi: Rüyada görülen put, güzel yüzlü, ahlaklı gaddar insanlara delalet eder. Rüyada puta taptığını gören kimse, meydana çıkarmış olduğu batıl görüşüyle Allah’a yalan isnad etmesine delalet eder.
Eğer taptığı put ağaçtan ise, o kimse dini ile zalim ve münafık büyük bir kimseye yaklaşır.
Taptığı put odundan ise, o kimse diniyle münakaşa yapmak ve din hakkında söz söylemek arzusunda bulunur.
Taptığı put gümüşten ise, o kimse bir kadına veya Arap olmayan bir cariyeye haince veya sinsice yaklaşmak ve kendisini ona emin göstermek için dince makbul görülecek bir amel yapar.
Yaptığı put altından ise meşru olmayan bir amel yapar ve Al-lah’ü Teala’nın buğzettiği bir kimseyle alaka kurar ve o kimseden, ona fenalık erişir. Onun tazminat ödemesinden ve malım, elinden çıkarmasından korkulur.
Taptığı put bakırdan, demirden veya kalaydan olursa, o kimse diniyle dünyayı talep eder ve rabbisini unutur. Rüyada birçok puttan birisini gören kimse, uzak bir yolculuğa çıkar.
Rüyada altın veya gümüşten yapılmış bir resim gören kimse, dünyalığa erişir.
Rüyada, pirinçten yapılmış hareketli küçük resimleri görmek, ucuzluğa, bolluğa, güzel bir duruma ve yolculuğa; büyük resimleri görmek ise, —çok hareketli olduklarından— feryad etmeye ve sıkıntıya delalet eder. Rüyada görülen resimler, rüya sahibinin istediği ve arzu ettiği evlada delalet eder.

Rüyada puta ibadet ettiğini gören kimsenin batıl bir şeyle meşgul olduğuna ve nefsanî arzularını Allah (C.C.)’m rızasına tercih etmesine delalet eder. Yaptığı put altun olursa, o kimse, Allah’ü Tea-la’ya ibadet eden bir kimseye yaklaşır ve o kimseden, hoşlanmadığı bir şey, ona isabet eder.
Altından yapılmış putu görmek, rüya sahibinin dininin zayıfla-masiyle beraber malının gitmesine delalet eder. Eğer put gümüşten olursa, o kimse bir kadın veya bir cariye hakkında hiyanet ve kötü bir şey yapabilmek için dinini alet eder.
Rüyada putu görüp, fakat ona tapmadığını gören kimse, çok mala kavuşur. Rüyada put görmek, kadına veya bir erkeğe aşık olmaya delalet eder.
Putlar, iyi konuşamayan veya ahmak ya da dilsiz olan adamlara delalet eder. Bazan da put, şöhret, mal, sevgili, koca, çocuk, vs. gibi insanı meşgul eden ve Allah’a ibadet etmeye mani olan şeylere delalet eder.
Rüyada maiyyetinde bir put olduğunu gören kimse, sağır, dilsiz, iyi konuşamayan veya şaşkın bir halde bulunan bir kadınla evlenir yahut onun böyle bir çocuğu doğar.
Rüyada putta görülen fazlalık ve eksikliğin tabiri, putun delalet ettiği kimseye ve rüya sahibine aittir.
Bazan da put, zamana delalet eder. Putun azasında meydana gelen şeyler ise, o zamanın halkında meydana gelir. Putlar bazan da birtakım hususlarda, sebat göstermeye delalet eder.

Putları kırdığını veya herhangi bir şekilde onların şekillerini çir-kinleştirdiğini gören kimse, yüksek bir rütbeye erişir, düşmanlarına galip gelir ve onların hilelerinden emin olur.
Eğer put kadına delalet ederse, o kadın şekil ve sureti sabit ve vakarlı veya perişan, kötürüm, ahmak yahut kendini beğenir.


Seyyid Süleyman: Bkz. Tapmak.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar


takipçi satın al instagram takipçi satın al twitter takipçi satın al tiktok takipçi satın al youtube abone satın al facebook takipçi satın al twitch takipçi satın al porno izle