Connect with us

Rüya

Rüyada Şadırvan Tabiri

Published

on

Rüyada Şadırvan tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: İtibar ve yüceliğe, üzüntü ve sıkıntıların geçmesine, sevindirici haberlere ve tatlı ve anlamlı mağmeler dinleme;
Şadırvan mal biriktirmeye ve bunu uygun bir şekilde dağıtmaya, hayır ve hasenat yapmaya delalet eder.


Molla Cami: Rüyada şadırvanın uygun biryerde, layık bir adamın yanındagörülmesi, izzet ve yüceliğe, üzüntü ve şiddetlerin gitmesine, güzel haberler işitmeye yahut tatlı nağmeler dinlemeye işarettir.Bazen de şadırvan, mal dagitmaya ve toplayıp çogalmaya işarettir.


Diyanet: Rüyada şadırvan görülmesi muhtelif şekillerde tabir olunmaktadır. İbn-i Sîrîn’in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında güzel bir şadırvan görmesi, fakat kimin yaptırdığını veya kime ait olduğunu bilmemesi; o kimsenin yüksek bir rütbeye ereceğine, bol bir geçime kavuşacağına ve uzun bir ömür süreceğine yorumlanır. Kişinin rüyasında görmüş olduğu bu şadırvanın kendisine ait olduğunu anlarsa bu takdirde yukarıda yapılan yorumların fazlasıyla çıkacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında çok küçük bir şadırvan görmesi; o kişinin rızkının kıt olacağına, bir yoruma göre eğer şadırvan susuz ise, o kimsenin ömrünün kısa olacağına işaret eder. Bir kişinin rüyasında suyu bol büyük bir şadırvan görmesi; o kimsenin rızkının geniş ve ömrünün de uzun olacağına delalet eder. Rüyanızda bir şadırvanın etrafında dolaştığınızı görmeniz; sizin ömrünüzün kalan kısmının yaşadığınızdan daha az olduğuna, bir kişinin rüyasında bir şadırvan resmini veya resmin kendisi ile konuştuğunu görmesi; o kimsenin kendisiyle alay edilerek övüleceğine, bir kimsenin rüyasında bir şadırvanı sattığını veya birisine hediye ettiğini görmesi; o kimsenin bir tehlikeye maruz kalacağına işaret eder, dolayısıyla rüya sahibinin sakınması lazım gelir. Danyal’ın (a.s.) yorumuna göre: Rüyada şadırvan görülmesi; bol geçime ve uzun ömre delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bir şadırvanı arkasına yüklenip taşıdığını görmesi; o kimsenin halkın emanetlerini yükleneceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında başka birisi için şadırvan aradığını görmesi; o kimsenin ömrünün bittiğine yorumlanır. Rüyanızda bir şadırvanın siyaha boyanmış olduğunu görmeniz; kedere maruz kalacağınıza, sarıya boyanmış olduğunu görmeniz; bir hastalığa yakalanacağınıza, beyaza boyanmış olduğunu görmeniz; nimete ve helalinden mal kazanacağınıza işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir şadırvanın etrafında döşek bulunduğunu ve bu döşek üzerinde oturduğunu görmesi; o kimsenin bir yolculuğa çıkacağına ve bu yolculuktan hayır ve fayda göreceğine yorumlanır.


Nablusi: Rüyada şadırvanın uygun bir yerde, layik bir adamın yanında görülmesi, izzet ve yüceliğe, üzüntü ve şiddetlerin gitmesine, güzel haberler işitmeye yahut tatlı nağmeler dinlemeye delalet eder. Bazen da şadırvan, (özellikle onun yanında muhasebeci bulunursa) mal dağıtmaya ve toplayıp çoğaltmaya delalet eder.


Seyyid Süleyman: İbn-i Şirin demiştir ki: Rüyada şadırvan görmek; din ile tevil olunur. Sahibini bilmediği güzel ve mükemmel bir şadırvan gören; büyük itibar sahibi olup güzel bir hayat sürer, rızkı çok bol olur ve uzun yaşar. Kendine ait böyle bir şadırvan gören, yukarıdaki yorumlara daha fazlasıyle sahip olur ve sevap kazanır. Bir şadırvanın önünde arkadaşlarıyla beraber oturmak ta, böyle tabir olunur.
Danyal (A.S.)’a göre, şadırvan ne kadar büyük olursa; rüya o derece hayırlıdır. Uzun ömür ve güzel geçimdir. Bir şadırvanı ensesine koyduğunu gören, halkın emanetlerini yüklenir. Başka biri için şadırvan arayanın, eceli yakındır.
Cabir’ül Mağribi diyor ki: Harap olmuş bir şadırvan, geçim darlığı ve üzüntüdür. Yeşil şadırvan; hayır ve ni’mete, kırmızı şadırvan; dünya işlerine, siyah yahut mavi şadırvan; kedere, sarı şadırvan; hastalığa, beyazı ise; ni’met ve helal kazanca delalet eder.
İsmail El Eş-as şöyle diyor: Bilmediği bir yerde sahibi meçhul bir şadırvan görenin, malı gider. Bir evde şadırvan gören, hayır ve menfaate kavuşur. Biriyle konuştuğu esnada duvardaki şadırvanı koparıp eline alan, her türlü fenalıktan muhafaza olur. Konuştuğu şahıs bir ölü ise, rüya sahibinin ömrü uzun olur. Etrafı döşenmiş bir şadırvanda oturduğunu gören, fayda sağlayacağı bir yolculuğa çıkar.
Cafer-i Sadık bu rüyayı şunlarla tabir ediyor: Helal kazanç, uzun ömür, mal ve menfaat.
Bir şadırvanda noksan görmek, iyi değildir.
Abdulgani’en Nablusi’ye göre şadırvan ve çeşme görmek; hayırlı, iyiliksever ve cömert bir şahısla tabir olunur. Cami şadırvanı veya çeşmesi; o memlekette halka adil davranan, cömert bir idareciye işaret eder. Evdeki şadırvan yahut çeşme; hane sahibinin cömertliğine, mahalle çeşmesi ve şadırvanı ise; o civarda yaşayan hayırsever bir adama delalettir.
İnsanların bir şadırvandan abdest aldıklarını görmek; ahalinin, idarecilerin adalet ve ihsanından faydalanacak-larına işaret eder. Buradan bulanık su akması haramla tabir edilir. Bir çeşmeden aldığı suyu evine götüren, büyük bir zattan maddi fayda görür. Şadırvan ve çeşmenin suyunun taşması, bu zatın servetinin artacağına işarettir. Suyun kuruması; o şahsın yoksullaşması ile kuru çeşme ve şadırvan; fakir fakat, cömert biriyle yorumlanır.
Bazı tabirciler şöyle demişlerdir: başkasına ait bir çeşme görenin, durumu değişir veya gurbette vefat eder. Çok küçük bir şadırvan; geçim sıkıntısıdır. Kullanılmaz hale gelmiş şadırvan; kısa ömrün habercisidir. Bir şadırvanın etrafında dolaşanın vaziyeti değişir yahut eceli yakındır. Şadırvanın konuştuğunu gören, ciddiye alınmaz. Hakkında alaylı övgüler yapılır. Bir şadırvanı sattığını veya hediye ettiğini gören, işlerinde tedbirli hareket etmelidir. Çünkü rüya, tehlikeye ve hataya işaret eder.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar