Connect with us

Rüya

Rüyada Şiir Tabiri

Published

on

Rüyada Şiir tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: İlahi aşkı, Allah -c.c.- sevgisini konu edinen; Efendimiz Aleyhisselam’ı, ashabı (r.a.), Evliyayı (k.s.) ve iyi kulları,
insanın yücelik ve erdemlerini ve ince duyguları anlatan şiir hayır ve iyiliğe; Küfrü ve batıl olan şeyleri konu
alan şiir şerre; Sannat değeri olmayan, vezni ve diğer değer ölçüleri bozuk şiir görmek abuk sabuk
konuşmaya; Kafiye yahut kafiye harfi görmek ilim, sanat ve rızıktan arzu ettiği şeye kavuşmaya delalet eder.


Diyanet: Bir kimsenin rüyasında kazanç maksadıyla şiir söylediğini görmesi; o kimsenin yalan yere şahitlik yapacağına, kişinin rüyasında bir mecliste kaside okuduğunu görmesi; o kimsenin nifaka meyilli birisi olduğuna delalet eder. Bir kimsenin rüyasında şiir söylediğini veya ezberlediğini görmesi; o kimsenin rütbesinin elinden gideceğine ve dini yönden noksan olduğuna yorumlanır.


Nablusi: Rüyada kazanç maksadıyla şiir söylediğini gören kimse, yalan yere şahitlik yapar. Bir mecliste kaside okuduğunu gören kimsenin, nifaka meyleden bir durumu ortaya çıkar. Şiir dinleyen, doğru söz söylenmeyen bir mecliste bulunur.
Rüyada söylenen şiir batıl bir sözdür. Bundan dolayı bir kimse, bir şiir dinlese ve onu ezberlese, bunun tabiri, o şiirin manasından çıkarılır. Şöyle ki eğer, o şiir hikmeti ve Allah (C.C.)’i anmaya dairse, hayırdır.
Rüyada şiir söylemek, veya ezberlemek, rütbesinin gitmesine ve dindeki noksanlığına, bazen güzel sanatlara, bazen da kaygı, şiddet ve düşman tarafından ırz ve namus hakkında vaki olacak ayıplamaya delalet eder.
Bir insanı hicvetmek gibi çirkin bir şiir söylediğini gören kimse, namuslu bir kimseye iftira eder. Söylediği şiir medhiye ise, rüyayı gören kimse zenginse, fakir olur.
Eğer şiirde «zihaf» veya okunmasında hata ya da vezninde bir aksaklık bulunursa, sözünü ve ne yaptığını düşünmeyerek veya vesveseye düşerek rüya sahibinin hezeyan söylemesine delalet eder.


Seyyid Süleyman: Kirmani demiştir ki: Rüyasında gazel nev’inden şiir okuyan; üzüntüye düşer. Hiciv türünden şiir; yalan, nifak ve günaha işarettir. Şiir, hikmetli güzel sözler ihtiva ediyorsa; rüya nasihate delalettir.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar