Connect with us

Rüya

Rüyada Sırt Tabiri

Published

on

Rüyada Sırt tabiri ile alakalı yorumları öğren.

Nablusi: Rüyada insan sırtı görmek, sahibine yardımcı olan veya kendisinden yardımcı olması istenen bir kimseye delalet eder. Bazan sırt görmek, elbise gibi üzerinde görünen bayağı maldan kendisine itimad edilmiş şeylere veya arkaya atılarak unutulmuş bir işe delalet eder. Sırt evin dışına veya şehire ya da kara ve sahrada olan yola delalet eder.
Rüyada bel kırılması korku ve üzüntüdür. Bazan da öğle namazına delalet eder.
Rüyada sırtının siyah veya kırmızı olduğunu gören kimsenin, dövülmesinden korkulur. Sırtının etli, beyaz ve parladığını görse, o kimsenin yeni elbise giymesine delalet eder. Bazan bu rüya, ilme veya çocuğa ya da kendisine yardımcı olacak şöhretli bir sultana yahut mesken veya eve güvenmeye delalet eder. Bazan da rüyada sırt görmek, gören kimsenin hanımına «Zihar» yapmasına delalet eder.
Rüyada dostunun sırtını görse, dostu ondan nefret eder. Düşmanının sırtını görse, düşmanının şerrinden emin olur. Yaşlı bir kadının sırtını görse, — kadın dünya ile tabir edildiğinden dolayı — dünya o kimseden yüz çevirir. Sırtını gördüğü kadının başörtüsü varsa, o kimse elde edilmesi güç olan bir şeyi arar. Kadm gençse kısa bir müddetten beri geciken bir haberi bekler. Sırt görmek, yaşlılığa da delalet eder. Arka tarafta bulunan azaların hepsinin tabiri böyledir. Rüyada sırtının ağrıdığından dolayı büküldüğünü gören kimse, fakir olur ve durumu bozulur.

Bir kimsenin rüyada sırtında meydana gelen ağrı kardeşinin ölümüne delalet eder. Sırt, adamın işlerinde sığındığı şöhret ve mal sahibi bir kimsedir. Bundan dolayı rüyada insanın sırtında meydana gelen ağrı onun dayandığı büyüğüne aittir. Bazı tabirciler, sırt elbise veya yorgan ve yatak gibi şeylerin dış yüzüdür, dediler. Bunun için bir kimsenin, rüyada sırtında meydana gelen herhangi bir şey o kimsenin elbise veya yorganının dışmda meydana gelir. Rüyanın aksi de böyledir.
Rüyada sırtının ağrıdığını gören kimsenin, güvendiği büyüğü hapsedilir.
Rüyada sırtına bir ağır yük yüklendiğini görse, büyük bir borç altına girer. Bazı tabirciler, rüyada sırta yüklenilen ağır yük, kötü komşudur, dediler. Rüyada belinin kırıldığını gören kimsenin, kuvvetinin gitmesine veya kendisinin ya da ev ihtiyaçlarını gören kimsenin yahut kölenin efendisinin öleceğine delalet eder. Rüyada sırta yüklenilen ağır yük, keder, hata veya günahlardır. Bir kimse rüyada sırtma tabut, eşya veya kumaş yüklendiğini görse, üzerinde toplanacak borçlara delalet eder.
Rüyada sırtına odun yüklendiğini gören kimse, gıybet ve koğucu-luk yapar. Hasta olan bir kimse rüyada belinin kırıldığını görse, ona yardım eden bir adamın ölümüne veya onun fakir olmasına ve elinde bulunan şeyin azalmasına delalet eder.

Bazı tabirciler sırtında ağır bir yük bulunduğunu görmek, çoluk -çocuğunun çok, malının azlığına delalet eder, dediler. Rüyada kambur bir adam gören kimsenin malının artmasına veya uzun ömürlü olmasına bazan da çoluk çocuğunun çokluğuna delalet eder.


Seyyid Süleyman: Arkasında, ağır bir yük olduğunu gören, günah işler, hata yapar. Ticari bir malı yüklenmek; borçtur. Odun yüklenmek; dedikodu ve iftiradır. Bel kemiği, evlat ile tabir olunur.
Kirmani (R.A.) demiştir ki: Bir ölüyü arkasına yüklendiğini gören, vefat etmiş bir adamın ailesine yardımcı olur. Arkasına diri bir insanın bindiğini gören, onun geçimini karşılar yahut o şahıs yüzünden sıkıntıya uğrar.
Cabir’ül Mağribi demiştir ki: Düşmanının arkasını gören, onun gailesinden muhafaza olur. İhtiyar bir kadının arkasının gören, dünya ni’metlerine ulaşamaz. Fakat, bu ihtiyar kadının kendisine tekrar yüzünü döndüğünü görenin, talihi açılır.
İsmail El Eş-as diyor ki: Arkasının bükülmüş olduğunu gören, dinde iyilerden olur. Arkasını bir duvara dayayan, kudretli birine dayanır. Bir rivayete göre, sefere giderek, mal kazanır. Belinin kırılmış olduğunu görenin, kavim veya aile reisi vefat eder.
Bazıları demişlerdir ki: Arkasında güzel bir şey görenin, makam ve kuvveti artar. Çirkin bir şeyin mevcudiyeti ise, bunun tersidir.
Cafer-i Sadık bu rüyayı şunlarla tabir ediyor: Kuvvet, dost, melek, sohbet, ana, baba, evlat, mal, yardım, ced ve müşfik bir kardeş.
Bir kısım tabirciye göre, bir kafirin arkasını görmek; iman, bir mü’minin arkasını görmek; tevbedir. Bir sihirbazın arkasını görmek; islam, bir münafıkın (müslüman gibi görünen gizli kafir) arkasını görmek ise, ihlas ile tabir olunur.

Abdulgani’en Nablusi diyor ki; Arkasının veya belinin kırıldığını gören, üzüntü ve korkuya uğrar. Bu rüya bazen hanenin, beldenin, mezhebin, birikmiş malın, kuvvetin zahiri ile tevil edilir.
Bazılarına göre arka; öğle namazıdır. Arkasını siyah yahut kırmızı gören, dayak yer. Semiz ve parlak gören, yeni elbiseler giyer. İlmine, evladına veya devlet başkanına güvenir. Arkasının ateşle dağlanmış olduğunu gören, başkalarının haklarına karşı cimri davranır. Arkasında bir eğrilik, bir yamulma gören, felakete uğrar. Dostunun arkasını gören, onunla darılır. Düşmanının arkasını gören, onun şerrinden muhafaza olur. Orta yaşlı bir kadının arkasını gören, arzusunda müşkülata uğrar. Zahmet çeker. Genç bir kadının arkasını görenin beklediği şey biraz geç gerçekleşir. Arkada büyük ağırlık görmek yüklü borca, üzüntüye, kötü komşuya ve günaha işarettir.
Arkasının acı sebebiyle büküldüğünü gören, acz ve fakirliğe düşer. Arkasının ağrıdığını görenin, erkek kardeşi ölür. Arkasının acı verdiğini görenin dayandığı kişi, hapse girer. Belinin kırıldığını gören, gücünü kaybeder. Fakir düşer, ailesinden bir hasta vefat eder. Kamburlaştığını görenin; ömrü uzun, malı ve aile fertleri çok olur. Arka ve arkadaki azalar ihtiyarlık ile yorumlanır.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar