Connect with us

Rüya

Rüyada Süleyman (a.s.) Tabiri

Published

on

Rüyada Süleyman (a.s.) tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: Ehli olan için mülk ve saltanata, kadılığa; diğerleri için varlık ve dirliğe; Onu görmek kadınlardan sıkıntı
çekmeye, yüksek mevkilere, zenginlik ve şerefe, yabancı dilleri bilmeye, ecnebilerle konuşmaya, çok seyahat
yapmaya delalet eder.


Diyanet: Bir kimsenin rüyasında Süleyman (a.s.)’ı görmesi; özellikle, Süleyman (a.s.) tacıyla ona yönelmiş yahut yüzüğün ona takmış veya onu tahtına oturtmuş ise, o kimse eğer layık ise mülke kavuşacağına ve fetva vermeye ehil olan kimse için de o kimseni fetva makamına oturacağına yorumlanır. Vali olan bir kimsenin rüyasında Süleyman (a.s.)’ı görmesi; o ki senin valilikten azledileceğine ve sonradan yine aynı görevine iade edileceğine işaret eder. Bir yoruma göre de o kimsenin hile ile zengin o muş şerefli bir hanımla evleneceğine delalet eder.


Nablusi: Rüyada Süleyman (A.S.)’ı görmek, özellikle, Süleyman (A.S.) taciyle yönelmiş yahut yüzüğünü ona takmış veya onu tahtına oturtmuşsa, layık olan kimse için mülke, fetva vermeye layık olan kimse için de kaza ve fetvaya delalet eder.
Bazan, o kimse müşkil işlere uğrar ve sonunda ahirette akibetinin güzelliği ve dünyada Allah’ın yardımı ile yüksek mevkilere çıkar. Bazan da Hz. Süleyman’ı görmek, kadınlar tarafından sıkıntı ve güçlük çekmeye delalet eder.
Süleyman (A.S.) ‘ı gören kimse vali ise işinden azledilir, sonradan yine aynı valiliğine döner. Bazan da hile ile zengin ve şerefli bir kadınla evlenir.
Süleyman (A.S.)’ı gören kimse eğer kuşlarla ve camcılık ile rızkını temin ediyorsa onlardan çok fayda görür ve çok rızka nail olur. Bazan da, o kimsenin çok nefis bir malı kaybolur ve ümidini kestikten sonra onu yine bulur. Bazı kere de, düşmanı kendisine galip geldikten soma tekrar o düşmanına galip gelir ve düşmandan intikamını alır.
Süleyman (A.S.)’ı gören kimse deniz yolculuğunda iken rüzgarı kesilse veya harman süren v.s. gibi yolcu olmayıp da rüzgarın esmesine mtiyacı olan kimseler ise, arzu ettiği rüzgarın meydana gelmesine delalet eder. Bazan da, bu rüyayı gören kimse faydalı ilim ve tecrübe sahibi olur.
Süleyman (A.S.)’ı görmek, yabancı dilleri veya arapçayı bilmeye delalet eder. Süleyman (A.S.)’ı gören kimse hasta ise selamete kavuşur.
Zira «selim», tabirde, Süleyman isminden alınmıştır. «Eman»da ondan alınmıştır. Nitekim İbrahim lafzından «İbra» alındığı gibi.
Rüyada Nuh (A.S.)’ı görmek bunun aksinedir. Çünkü O’nu görmek, hastanın ölümüne delalet eder. Zira Nuh lafzında, ölü üzerine ağlamak manasına gelen «Nahva» manası vardır. Bu da ancak ölü üzerine yapılır.
Rüyada Hz. Süleyman’ın asasma sahip olduğunu gören kimse, gıybet eden ve söz götürüp getiren kimsedir. Eğer hasta ise ölür.
Süleyman (A.S.)’m mührünü görüp ona malik olan kimsenin velayeti yenilenir yahut halkın taaccüp edeceği derecede sancağının olmasına delalet eder. Bu tabirler mühür ve yüzük maddelerinde geçmiştir.
Rüyada Süleyman (A.S.)’ı gören kadın, kocaya gider. Hz. Süleyman’ı gören kimse tıp ilmini öğrenir, Hz. Süleyman’ı minber veya taht üzerinde ölü olarak görmek, bir reisin ölümüne delalet eder. Ancak onun ölümü bir müddet geçtikten sonra bilinir.
Rüyada Süleyman (A.S.)’ı gören kimse çok seyahat yapar. Eğer layıksa dost ve düşmanlann itaat edeceği bir memuriyete nail olur. Onun için dönmesi çabuk ve yolculuğu uzak olur, hayır ve selamete nail olur.


Seyyid Süleyman: Rüyasında Süleyman (A.S.)’ı görenin mertebesi ve kudreti çok yüksek olur. Ehilse hakimliğe gelir. Süleyman (A.S.)’ı görenin sözü geçer. Malı artar. Bir kavle göre sefere gider ve salimen döner.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar