Connect with us

Rüya

Rüyada Tilavet Secdesi Tabiri

Published

on

Rüyada Tilavet Secdesi tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: Bakınız; Okuma Secdesi.


İhya: Bakınız; Okuma Secdesi.


Nablusi: Bir kimse rüyada Sure-i A’raftaki secde ayetini okumakla secde etse, iyilikle emredip kötülükten nehy etmek vazifesini muhafaza eder ve şanı yüce olur.
Secde ayetini okumakla secde etse, o kimsenin taata devamla doğru haberlerine delalet eder.
Sure-i İsradaki secde ayetini okumakla secde ettiğini görse, Allahü Teala Hazretlerinden (C.C.) korkmasından dolayı çok ağlamasına ve O’nu zikretmesine delalet eder.
Sure-i Meryem’deki secde ayetini okumakla secde ettiğini görse, nimete, bolluğa, dünya ve ahiretce yüksekliğe nail olmaya delalet eder. Ancak onun makamına geçmeye layık olmayan çocuk ve vasiden birisini kendisine halef bırakan kimse bu tabirden müstesnadır.
Sure-i Hacdaki evvelki secdeyi okuyarak secde ettiğini görse, bulunduğu gaflet sebebiyle nasihatla korkutulmasına delalet eder. İkinci secdeyi okuyarak secde ettiğini görse, onu itaata teşvik etmeye ve iyilikle emr, kötülükten nehy etmeye delalet eder.
Sure-i Furkan’daki secde ayetini okuyarak secde ettiğini görse, ibadetten usanmaya ve masiyete yönelmeye hatada bulunan kimsenin Allabü Teala hakkında hüsn-i zannına ve güzel itikadına delalet eder.
Sure-i Neml’deki secde ayetini okuyarak secde etse, isminin yüceliğine ve bid’at sahibi kimselerin yanında iyilikle şöhret bulmaya, meliklerin yanında sözünün geçerliliğine, doğruluğuna ve fahiş söz nakletmesine delalet eder.

Eğer «Elif, lam, mîm» süresindeki secde ayetini okuyarak secde ettiğini görse, Allah-u Teala’ya (C.C.) imana ve onun indinde olan şeylerden korkmaya ve Allah’ın (C.C.) fazlına rağbet göstererek tevbeve namaza devama delalet eder.
Sure-i Sad’taki secde ayetini okuyarak secde ettiğini görse, Allahü Teala’ya dönmeye, güzel yollara tabi olmaya ve şükrünü getirmeyeceği nimetin yenilenmesine delalet eder.
Sure-i Fussilet’te olan secde ayetini okuyarak secde ettiğini görse, Allahu Teala’nın ve idarecilerinin emirlerini yerine getirmesine delalet eder.
Sure-i Necm’deki secde ayetini okuyarak secde ettiğini görse, isyankar için tevbeye ve kötü işlerden çekinmeye ve Allahu Teala’ya (C. C.) ibadet etmeye delalet eder.
Sure-i İnşikak’taki secde ayetini okuyarak secde etmek de, günah işlemekten kaçınıp korkmaya delalet eder.
İkra süresindeki secde ayetini okuyarak secde ettiğini görse, tövbe etmesine, günahlardan vazgeçmesine, boş ve malayani şeylerle insanı cehenneme sokacak fiilleri terk etmesine delalet eder.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar