Connect with us

Rüya

Rüyada Tilki Tabiri

Published

on

Rüyada Tilki tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: Hilekar, yalancı, bozguncu öi katil bir düşmana, Tilki öldürmek cin tayfasından biri rahatsızlık sonucu bağırıp
cağırmaya yahut şeref ve varlık sahibi bir kadına sahip olmaya, Tilki görmek bazen şerefli erkek veya kadın
görmeye, Tilkinin derisi mala, süttü şifaya yahut üzüntüden kurtulmaya, Tilkinin etini yemek yahut onu
öldürmeyi tasarlamak yel ağrısına tutulup kurtulmaya, Tilki menfaate, elbiseye, hanıma ve bekar için
evlenmeye delalet eder.


Molla Cami: Rüyada tilki, çok katil, yalancı ihtilaf çıkaran ve muamelelerinde hilekar bir düşmana işarettir. Rüyada tilkiyi öldürdüğünü gören kimse cin taifesinden biri dokunur. Bir kimse bir tilki alsa, o kimseye borçlusu veya bir düşmanı gelir. Tilkiyi öldürse borcundan kurtulur.Tilki ile oynaştığını gören kimse, birbirlerini sevecekleri bir kadınla evlenir ve Allah onları birbirleriyle mesrur eder. Tilki, müneccim, doktor, idareci ve hakir insanla tabir edilir. Bu tilkiyi öldürdüğünü gören kimse, şerefli veizzetli bir hanıma sahip olur. Tilkiyi görse, şerefli bir erkeği ve şerefli bir kadını görür. Yahut dessas ve hilekar bir erkek ona yaltaklık yapar.Kendisine bir tilkinin yönelip teveccüh ettiğini görse, o kimsenin sözüne de şerefli bir erkek veya şerefli bir kadın yönelir. Yahut hilekar birisine yaltaklık yapar. Tilki, çok hileli, bilinmeyen bir düşmana işarettir. Tilki, hileli kadınlara işarettir. Bir kimse tilkiyle hile yaptığını görse, o kimsenin yalancı ve şair olmasına işarettir. Tilkiyi mükafatlandırdığını görenin rüyası da böyle tabir edilir. Tilkinin kendisinden kaçtığını gören kimsenin, o tilkinin hilesinde bulunacak bir borçlusu ile tabir edilir.Tilki derisinden eline bir şey geçtiğini görenin, kuvvet ve zaferi ile tabir edilir. Bazen de, hanımı tarafından eline geçecek mirasa işarettir. Tilki sütü içtiğini gören kimse hasta ise hastalığından, hasta değilse, üzüntü ve kederinden kurtulur.Bazıları da, tilki görene nefsinde zillet ve malında noksanlık olur, dediler. Tilki eti yiyen, hasta ise hastalığından çabucak sıhhat ve afiyete kavuşur. Tilki görmek, menfaata, elbiseye, hanıma ve bekar için evlenmeye işarettir.


Diyanet: Rüyada tilki görülmesi hilekâr bir erkeğe yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir tilki ile mücadele ettiğini görmesi; o kimsenin yakınları ile düşmanca kavga edeceğine delalet eder. Kirmânî’nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir tilkinin kendisine sürtündüğünü görmesi; yalancı ve gaddar bir kocaya işaret eder. Bir kimsenin evinde bir tilki görmesi; o kimsenin sevdiği bir hanımla evleneceğine, kişinin rüyasında elinde bulunan tilkinin kaçtığını görmesi; o kimsenin bir borç altına gireceğine işaretle tabir olunur. Ebu Saîd el-Vâiz’in yorumuna göre: Rüyanızda bir tilki ile uğraştığınızı görmeniz; hileci bir kimse ile kavga edeceğinize, rüyanızda bir tilki aradığınızı görmeniz; sizin adına bel soğukluğu denilen bir hastalığa yakalanacağınıza işaret eder. Bir kimsenin rüyasında kendisinin bir tilki edindiğini görmesi; o kimsenin sevdiği ve memnun olacağı bir hanımla evleneceğine, kişinin rüyasında bir tilkinin kendisinden kaçtığını görmesi; o kimsenin kendisine borçlu olan bir kişinin ondan kaçacağına yorumlanır.


Nablusi: Rüyada tilki, çok katil, yalancı, ihtilaf çıkaran ve muamelelerinde hilekar bir düşmana delalet eder.
Rüyada tilkiyi öldürdüğünü gören kinişe cin taifesinden biri dokunur ve rüya sahibi bağırıp çağırmaya düşer.
Tilki etini yese veya onu öldürmeyi arzu etse, o kimseye rüzgar ağrısı dokunur ve bundan da iyileşir. Bazıları da, tilki sultan tarafından bir düşmandır, demişlerdir.
Bir kimse bir tilki alsa, o kimseye borçlusu veya bir düşmanı gelir. Tilkiyi öldürse borcundan halas olur.
Tilki ile oynaştığını gören kimse, birbirlerini sevecekleri bir kadınla evlenir ve Allah onları birbirleriyle mesrur eder.
Tilki, müneccim, doktor, idareci ve hakir insanla tabir edilir. Bu tilkiyi öldürdüğünü gören kimse, şerefli ve izzetli bir hanıma sahip olur. Tilkiyi görse, şerefli bir erkeği ve şerefli bir kadını görür. Yahut dessas ve hilekar bir erkek ona yaltaklık yapar.
Kendisine bir tilkinin yönelip teveccüh ettiğini görse, o kimsenin sözüne de şerefli bir erkek veya şerefli bir kadın yönelir. Yahut hilekar birisine yaltaklık yapar.
Tilki, çok hileli, bilinmeyen bir düşmana delalet eder. O düşman zamansız olarak o kimseye tilki gibi hile yapar.
Tilki, hileli kadınlara delalet eder.
Bir kimse tilkiyle hile yaptığını görse, o kimsenin yalancı ve şair olmasına delalet eder. Tilkiyi mükafatlandırdığını görenin rüyası da böyle tabir edilir.

Şark ile garp arasını tilki ile dolmuş görmek, o zamanda sihir ve hilelerin çok olmasına delalet eder.
Tilki ile münazaa ettiğini veya tilkiye dokunduğunu görse, yakınlarından bir kimseye cin ve insandan bir korku ve feryad erişir.
Tilkinin kendisinden kaçtığını gören kimsenin, o tilkinin hilesinde bulunacak bir borçlusu ile tabir edilir.
Tilkiye hile yapmak isterken tilkinin, tenasül uzvunu yuttuğunu görmesi, hanımının zina etmesine işarettir.
Tilki derisinden eline bir şey geçtiğini görenin, kuvvet ve zaferi ile tabir edilir. Bazan da, hanımı tarafından eline geçecek mirasa delalet eder.
Tilki sütü içtiğini gören kimse hasta ise hastalığından, hasta değilse, üzüntü ve kederinden kurtulur. Bazıları da, tilki görene nefsinde zillet ve malında noksanlık olur, dediler.
Tilki eti yiyen, hasta ise hastalığından çabucak sıhhat ve afiyete kavuşur.
Tilki görmek, menfaata, elbiseye, hanıma ve bekar için evlenmeye delalet eder.


Seyyid Süleyman: Tilki, hilekar, gaddar ve yalancı biriyle, böyle bir cariye ile tabir olunur. Tilki ile savaştığını gören, akrabaları ile kavga eder. Tilki ile oynadığını ve onu tutmak istediğini görene bir kadın sevgi gösterir.
Kirmani demiştir ki: Bir tilkinin kendisine yaltaklandığını gören, garip bir adam tarafından aldatılır. Tilki derisi; mala, tilki sütü; şifaya, feraha ve hürriyete delalettir. Fakat, bir rivayete göre hastalığa işarettir.
Ebu Said’ül Vaaz diyor ki: Rüyasında bir tilkinin gizlendiğini görenin, karısı vefat eder. Tilki aradığını gören, bel hastalığına uğrar. Kendisine tilki alan, sevdiği ve mes’ut olacağı bir kadınla evlenir. Tilkinin kendisinden kaçtığını görenin, borçlusu kaçar.
Cabir’ül Mağribi şöyle diyor: Tilki, yalancı ve zalim bir zevcedir. (Zevce, kadın, eş demektir.) Evinde bir tilki gören, sevdiği bir kadınla evlenir. Tilkinin kaçtığını gören, borcunu öder.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar