Connect with us

Rüya

Rüyada Tırnak Tabiri

Published

on

Rüyada Tırnak tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: Kişinin güç ve kuvvetine, düşmana galip gelmeye; Uzun tırnak mesleği gereği olursa rızka, diğerleri için ayıp
ve kusura, sünneti terk etmeye, Tırnak kesmek sünnete uymaya yahut borç vermeye, Uzun ve güzel tırnak
mala, elbiseye, ziyada güç ve kuvvete, Tırrnağın yok olması güç ve iktidardan düşmeye delalet eder.


Molla Cami: Rüyada görülen davar tırnağı, ilme ve ilmin eserine tabi olmaya, rızka ve zenginliğe işarettir. Davar tırnağı bir yerden kendisi için zaruret olan diğer bir yere göç etmeye işarettir. Davar tırnağı sapıklıkta bulunan kimseiçin hidayettir. Hayvanları görmeksizin evler arasında davar tırnaklarını görmek ve seslerini işitmek, yağmur ve sellerin meydana çıkmasına işarettir.Rüyada tırnak görmek, düşmana zafer buimaya işarettir. Bazen de tırnağın uzunluğu, rızkın bol olmasına işarettir. Tırnağa ihtiyacı olan kimsenin tırnağım kesilmiş görmesi, yukardaki tabirin aksinedir.Bazen de tırnak uzunluğu, Sünnet-i Seniyyeyi terketmeye işarettir.Tırnak kişinin kuvvet ve kudretidir. Bu sebepten bir kimse tırnağının kırılacak kadar uzadığını görse, kuvvet ve malının artması, düşmanına karşı kullanacağı silahı ve kendisini ondan koruyacak aleti olur.Rüyada tırnağının olmadığını gören kimsenin, kuvveti gider.Tırnağını normal bir şekilde kestiğini gören kimse, Peygamberin Sünnetine uyar. Tırnağın haddinden fazla uzunluğu, ayıp ve kusurdur.Rüyada, tırnağının düşmanınkinden daha uzun olduğunu gören kimse, düşmanına zafer bulur ve hasmına galip gelir.Tırnaklarının düştüğünü gören kimse, malından zarar eder ve maksadını icra etmekten aciz kalır. Rüyada tırnak kesmek, Sünnet-i Seniyyeye uymaktır, veya borç para vermek suretiyle malının kendisinden çıkmasıdır.Tırnağı boyalı ve kınalı ise borç verdiği şey altındır. Tırnakların beyazlığı, hafıza ve anlayışa işarettir. Tırnakların normal olarak görülmesi, din ve dünyaca iyiliktir. Rüyada tımaklanyia uğraşmak, dünya malını toplarken hile yapmasına işarettir. Tırnakların uzunluğu ile beraber güzelliği, mala, elbiselere, düşmana karşı koymak için silaha, hasmına karşı müdafa yapabilmek için delil ve cevap hazırlamaya yahut düşmanın şerrindenkendisini korumak için düşmana mal hazırlamaya işarettir.Rüyada tırnaklarını kestiğini gören kimse, sadaka-ı fitresini verir. Tırnaklarının eksik veya derisinden çıkarılmış yahut kırılmış olduğunu gören kimsenin, servetinin gitmesine ve dünyaca kudret ve kuvvetinin zayıflamasına işarettir. Rüyada tırnağının yırtıcı kuş tırnağı gibi olduğunu gören kimse harpte ise, düşmanına galip gelir. Tırnaklarıyla uğraştığını gören kimse, dünya işlerinde hile yapar ve dünyayı kendi taratma çeker.Rüyada tırınağının yok olduğunu görse, iflas eder. Kuvvet ve kudreti azalır.


Diyanet: Bir kimsenin rüyasında tırnaklarını gayet güzel ve biçimli bir vaziyette görmesi; o kimsenin sağlığının gayet mükemmel olduğuna, kişinin rüyasında tırnaklarının kopmuş olduğunu görmesi; o kimsenin sefalete ve fakirliğe düşeceğine veya hiç değilse parasız kalarak başkalarına muhtaç olacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında tırnaklarının çirkin bir şekilde uzadığını görmesi; o kimsenin para ve mal kaybına uğrayacağına veya borç altına gireceğine işaret eder. Bir kişinin rüyasında tırnak kestiğini görmesi; o kimsenin birtakım yorucu işlerle karşılaşarak hayattan bezmek derecesine geleceğine yorumlanır.


Nablusi: Rüyada tırnak görmek, düşmana zafer bulmaya delalet eder. Bazen de tırnağın uzunluğu sünnetçi vesair gibi tırnağa ihtiyacı olan kimse için rızkın bol olmasına delalet eder. Tırnağa ihtiyacı olan kimsenin tırnağını kesilmiş görmesi, yukardaki tabirin aksinedir.
Bazen de tırnak uzunluğu, sünnet-i seniyyeyi terketmeye delalet eder. Çünkü tırnağı kesmeyip uzatmak sünnete muhaliftir.
Tırnak kişinin kuvvet ve kudretidir. Bu sebepten bir kimse tırnağının kırılacak kadar uzadığını görse, kuvvet ve malının artması, düşmanına karşı kullanacağı silahı ve kendisini ondan koruyacak aleti olur.
Rüyada tırnağının olmadığını gören kimsenin, kuvveti gider. Tırnağını normal bir şekilde kestiğini gören kimse, peygamberin sünnetine uyar. Silah kullanan kimse için tırnak uzunluğu silah ve kuvvetlerinin fazla olmasma işarettir.
Tırnağın haddinden fazla uzunluğu, ayıp ve kusurdur.
Rüyada, tırnağının düşmanınkinden daha uzun olduğunu gören kimse, düşmanına zafer bulur ve hasmına galip gelir.
Tırnaklarının düştüğünü gören kimse, malından zarar eder ve maksadını icra etmekten aciz kalır.
Rüyada tırnak kesmek, sünnet-i seniyyeye uymaktır, veya borç para vermek suretiyle malının kendisinden çıkmasıdır. Tırnağı boyalı ve kmalı ise, borç verdiği şey altındır.
Tırnakların beyazlığı, hafıza ve anlayışa delalet eder.
Tırnakların normal olarak görülmesi, din ve dünyaca iyiliktir.

Rüyada tırnaklarıyla uğraşmak, dünya malını toplarken hile yapmasına delalet eder.
Tırnakların uzunluğu ile beraber güzelliği, mala, elbiselere, düşmana karşı koymak için silaha hasmına karşı müdafaa yapabilmek için delil ve cevap hazırlamaya yahut düşmanın şerrinden kendisini korumak için düşmana mal hazırlamaya delalet eder.
Kırılmasından korkulacak derecede tırnakların uzaması, o kimsenin eliyle .bir durumu bozmak için başka birisinin, o kimseyi o işe memur tayin etmesine delalet eder.
Rüyada tırnaklarını kestiğini gören kimse, sadaka-ı fitresini verir. Tırnaklarının eksik veya derisinden çıkarılmış yahut kırılmış olduğunu gören kimsenin, servetinin gitmesine ve dünyaca kudret ve kuvvetinin zayıflamasına delalet eder.
Rüyada tırnağının yırtıcı kuş tırnağı gibi olduğunu gören kimse harpte ise, düşmanına galip gelir.
Tırnaklarıyla uğraştığını gören kimse, dünya işlerinde hile yapar ve dünyayı kendi tarafına çeker.
Rüyada tırnağının yok olduğunu görse, iflas eder. Kuvvet ve kudreti azalır.


Seyyid Süleyman: Rüyada tırnak görmek; insanın zineti, kahramanlığı, kuvveti, zenginliği ve fakirliği ile tabir olunur. Rüya bunlara göre yorumlanır.
Kirmani demiştir ki: Tırnağında bir noksan, kırılma ve kopma gören, malını ve kuvvetini kaybeder. Tırnakları temiz ve birbirine eşit görmek; din ve dünyada selamettir. Tırnakların çok uzun olması, üzüntü ve korkuya işaret eder. Tırnakların bir hayvan tırnağına benzemesi, zafer habercisidir.
Ebu Said’ül Vaaz yukarıdaki yorumlara ilaveten şunları söylüyor: Tırnaklarının olmadığını gören, iflas eder. Tırnakları çok uzayan, dinden uzaklaşır. Kudreti şiddetli olur yahut üzülür.
İbn-i Kesir’e göre tırnakların kırılması, ölüme işarettir. Tırnaklarını sarı yeşil ve kırmızı renkte gören vefat eder. Tırnaklarını her zamanki alışkanlığı ile kesen, sıkıntıdan kurtulur. Tırnaklarını adetinden daha derin kesen, zaafa düşer. Gücünden kaybeder. Tırnak ayrıca, kuvvet, akıllı evlat, menfaat, cesaret ve hizmetkara delalettir.
Abdulgani’en Nablusi şöyle diyor: Tırnak görmek; düşmanı yenmeye işaret eder. Bir rivayete göre uzun tırnak, rafiziliğe yani ehl-i sünnetten ayrılmaya delalettir. Çok uzun tırnak; kudret ve zafere işarettir. Tırnaklarını kestiğini gören, sünnete tabi olur. Tırnağını düşmanınkinden uzun gören, onu mağlup eder. Tırnağının düştüğünü gören, her bakımdan güçsüz kalır. Tırnak kesmek; sünnete uymak yahut ödünç vermek suretiyle malı kaybetmektir.
Tırnaklarını bembeyaz gören, muhafaza olur. Tırnak ile düşmanlık ettiğini gören, dünya malı için, hile yapar. Uzun tırnaklarını bıçak ile düzelten, zekat ve fitresini verir.
Cafer-i Sadık bu rüyayı, zafer, zinet, kıymet ve mal ile tabir ediyor. Tırnağa bir şey batması, hayır değildir. Dişleriyle tırnaklarını koparan veya tırnaklarıyla dişlerini kaşıyan, günah işler.
Bazı tabircilere göre vücudun çirkin bir yerinde tırnak hasıl olması, iyi değildir.
Abdulgani uzun tırnağı, rızk genişliğ ile tevil ediyor. Dindarlar için uzun tırnak, din ve kuvvetin artmasıdır.
Kırılmasından korkulacak derecede uzun tırnağa sahip olan, işlerini kendi eliyle bozar. Savaşta bulunan bir insan tırnaklarının kuş tırnağı gibi olduğunu görürse, düşmanını yener. Tırnaklarını boyalı gören altın, boyasız gören gümüşten ödünç verir. Çok uzun tırnak edepsizlik ve ayıp ile de yorumlanır.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar


takipçi satın al instagram takipçi satın al twitter takipçi satın al tiktok takipçi satın al youtube abone satın al facebook takipçi satın al twitch takipçi satın al porno izle