Connect with us

Rüya

Rüyada Toprak Tabiri

Published

on

Rüyada Toprak tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: Toprak insana ve onun varlığını sürdürmek için ihtiyaç duyduğu şeylerin tümüne; insanın ömrü ve hayatına,
rızka, ziraate, açlık ve tokluğa, Temiz ve güzel toprak üzerine oturmak mutluğa ve yardım görmeye, Toprak
bazen din hususunda şüpheye düşmeye yahut insanın varacağı son yere, Hastanın toprak kazması ölmesine,
yolcununki kazancına, bekarın tıprak kazması evlenmesine; Toprak olduğunu görmek kibrini kırmaya,
inzivaya çekilmeye yahut insanlar nezdinde değer ve kıymetinin iyice artmasına, Elindeki veyaüzerindeki
toprağı silkelemek zengin için mal telefine, yoksul için borcunu ödemeye, emaneti sahibine vermeye, Toprakla
her çeşit muamele kazanca ve dünyalığa delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Toprak Kazmak, Yer / Yeryüzü.)


Molla Cami: Toprak insanlara işarettir. Bazı kere hayvanlara, dünyaya ve dünyadaki mahlukata işarettir. Toprak, fakire, ölüye ve kabre işarettir. Bundan dolayı bir kimse bir yeri kazsa ve toprağını çıkarsa, hasta ise veya yarımda hasta kimsesi varsa o yer onların kabri olur. Yolcunun kazdığı yer onunyolculuğu, kazdığı toprak da kazanacağı mal ve menfaattir.üzerinden toprağı silkeleyip yere düşüren kimse zenginse malı gider ve ihtiyaç sahibi olur. Borçlu veya elinde bir emaneti varsa, borcunu öder, emaneti sahibine verir ve bundan so a elindeki bütün malı gidip toprağa girer. Elini toprağa vurmak ve toprağı karıştırmak, dövüşmeye, ortaklığa ve kazanca işarettir. Toprak üzerinde gezmek veya bastonla yere vurmak hayırlı yolculuğa işarettir.Bazı tabirciler toprakta yürümek, mal talep etmektir, Bundan dolayı toprağı biriktirse veya yese mal biriktirir ve eline mal geçer. Toprak başkasınınsa mal da başkası içindir. Topraktan bir şey yüklense, yüklediği kadarmenfaata uğrar. Rüyada evini şurup evden toprak yığsa hile ile hanımından mal alır. Toprağı kendi han ve dükkanından biriktirse geçiminden artırarak mal biriktirir. Avucuna toprak doldurup yürüdüğünü görse eline mal geçer.Evinin bacasından toprak süpürüp dışarı attığını görse, hanımının malı gider. Gökten çok olmamak üzere toprak yağdığını görmek hayırdır ve bir zararı yoktur. Kendi evinin yıkılıp, toz ve topraktan kendisine bir şey değdiğini gören kimse, mirastan mal alır. Toprağı başının üzerine koyduysa çirkin bir yolla eline mal geçer. Bir kimsenin üzerine, başına, gözüne v.s. birisinin toprakserptiğini görmek, toprağı serpen kimse, toprak serpileni kendi arzusuna uydurmak için ona mal infak etmesine işarettir.Gökten yağan toprak çok olursa gelecek azabia tabir edilir.Dükkanım süpürüp toprağını kumaş ve mal ile beraber dışarı çıkardığını görmek, bir yerden diğer yere göç etmeye işarettir.Toprak insanın ömrü ve hayatıdır. Toprak, rızka, ziraata, açlık ve yardıma işarettir. Temiz ve güzel toprak üzerine oturmak saadet ve yardıma işarettir.Toprak görmek ve teyemmüm gerektiren çetin yolculuğa işarettir.Toprak görmek ihtiyaçların çabukça giderilmesine ve vaadinin yerine getirilmesine işarettir. Servet sahibi kimse malının yanında ve üzerinde toprak olduğunu görse malı helak olur.


Diyanet: Rüyada toprak görülmesi mala yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında evinde bir küme toprak olduğunu görmesi; o kimsenin yorulmadan para kazanacağına, kişinin rüyasında üzerine bulaşmış bulunan toprağı silkelediğini görmesi; o kimsenin parasını boşa harcama yorumlanır.


Nablusi: Toprak insanlara delalet eder. Çünkü insanlar topraktan yaratılmıştır. Bazı kere hayvanlara, dünyaya ve dünyadaki mahlukata delalet eder. Çünkü o mahlukat topraktan yaratılmış ve geçimleri de topraktandır. Nitekim Arap, «Çok zengin ve servet sahibi oldu» demek için «etrebe’r-recülü» der.
Toprak, fakire, ölüye ve kabre delalet eder. Bundan dolayı bir kimse bir yeri kazsa ve toprağını çıkarsa, hasta ise veya yanında hasta kimsesi varsa o yer onların kabri olur.
Yolcunun kazdığı yer onun yolculuğu, kazdığı toprak da kazanacağı mal ve menfaattir.
Rüyayı gören evlenmek isteyen kimse ise, kazdığı yer hanımı, kazması, kızın bikrini izale etmesi, kazdığı kazma da tenasül uzvudur. Toprak kadının malı veya kızlık kanıdır.
Yeri kazan kimse avcı ise, avı için tertip ettiği hilesidir. Yerin toprağı, avcının kazancı veya istifade ettiği şeyidir. Rüya sahibi avcı değilse, yeri kazmakla ve hilesiyle elde edeceği maksadıdır.
Elinden ve üzerinden toprağı silkeleyip yere düşüren kimse zenginse malı gider ve ihtiyaç sahibi olur. Borçlu veya elinde bir emaneti varsa, borcunu öder, emaneti sahibine verir ve bundan sonra elindeki bütün malı gidip toprağa girer.
Elini toprağa vurmak ve toprağı karıştırmak, dövüşmeye, ortaklığa ve kazanca delalet eder.
Toprak üzerinde gezmek veya bastonla yere vurmak hayırlı yolculuğa delalet eder. Bazı tabirciler toprakta yürümek, mal talep etmektir.
Bundan dolayı toprağı biriktirse veya yese mal biriktirir ve eline mal geçer. Toprak başkasınınsa mal da başkası içindir. Topraktan bir şey yüklense, yüklediği kadar menfaata uğrar.
Rüyada evini sürüp evden toprak yığsa hile ile hanımından mal alır. Toprağı kendi han ve dükkanından biriktirse geçiminden artırarak mal biriktirir. Avucuna toprak doldurup yürüdüğünü görse eline mal geçer. Çünkü toprak mal ve paradır.
Evinin bacasından toprak süpürüp dışarı attığım görse, hanımının malı gider. Gökten —çok olmamak üzere— toprak yağdığını görmek hayırdır ve bir zararı yoktur.
Kendi evinin yıkılıp, toz ve topraktan kendisine bir şey değdiğini gören kimse, mirastan mal alır. Toprağı başının üzerine koyduysa çirkin bir yolla eline mal geçer.
Bir kimsenin üzerine başına, gözüne v.s. birisinin toprak serptiğini görmek, toprağı serpen kimse, toprak serpileni kendi arzusuna uydurmak için ona mal infak etmesine delalet eder. Gökten yağan toprak — çok olursa — gelecek azabla tabir edilir.
Dükkanını süpürüp toprağım kumaş ve emtia ile beraber dışarı çıkardığını görmek, bir yerden diğer yere göç etmeye delalet eder.
Rüyada toprağı kendi başına saçtığını gören kimseye öyle bir üzüntü erişir ki, onda Allah’a müracaat ve tazarruda bulunmaz.
Toprak insanın ömrü ve hayatıdır.
Toprak, rızka, ziraata, açlık ve yardıma delalet eder.

Temiz ve güzel toprak üzerine oturmak saadet ve yardıma delalet eder. Toprak bazan din hakkında şüpheye, ba-san da yaratıldığı ve tekrar döneceği toprağına delalet eder.
Kadın ile görülen toprak, kadının gebe kaldığı çocuğun şüpheli olmasma, Bazen de suya, ateşe ve rüzgara delalet eder. Zira toprak dört unsurun birisidir.
Toprak görmek ve teyemmüm gerektiren çetin yolculuğa delalet eder.
Yüzüne, birisinin toprak saçtığını gören, insanları kaside ve şiiriyle medh eder. Fakat ümit ettiği şeyden mahrum olur. Bazı kere de bu rüya, beytin mısraının uygun gelmemesine alamettir. Bazı kere de, borçluyu küçültecek borca delalet eder.
Toprak görmek ihtiyaçların çabukça giderilmesine ve vaadinin yerine getirilmesine delalet eder. Çünkü toprakla yazılan şey kurutulur.
Servet sahibi kimse malının yanında ve üzerinde toprak olduğunu görse malı helak olur. Çünkü «turab» kelimesi tersine okunduğu zaman helak manasına olan «baret» kelimesi meydana çıkar.


Seyyid Süleyman: Toprak görmek; mal ile yorumlanır. Evinde bir küme toprak gören, zahmet çekmeden para kazanır. Sarı toprak; altın, beyaz toprak; gümüş, kırmızı ve siyah toprak; paraya delalet eder. Üzerindeki toprağı silkelediğini gören, malını sarfeder. Üstüne toprak döküldüğünü gören, mal elde eder.
Toprak yemek, yahut onu saklamak; büyük kazanca işarettir. Bir kabın içine koyduğu toprağın azaldığını görene, ailesi ihanet eder. Rüzgarın toprağı savurduğunu görmek; halk için mal kaybına ve zulme işarettir. Hz. Peygamber Efendimiz (S.A.V.)’in Türbe-i Şeriflerinden toprak yediğini gören, hacca gider.
Cafer-i Sadık için rüya şunların temsilcisidir. Mal, menfaat, dünya meşgalesi, rızk ve kadınlardan fayda.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar