Connect with us

Rüya

Rüyada Yakut Tabiri

Published

on

Rüyada Yakut tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: Ferahlık ve sevince, mala, ilme, ticarete, Yakut taşlı yüzük takmak çocuğu olmayan için kız evladına, bekar
için mütedeyyin bir kadınla evlenmeye delalet eder.


Molla Cami: Rüyada yakut görmek ferahlık ve oynamaya işarettir,Bir şahsın rüyada yakut yüzük takması, o şahsın nail olacağı bezeğe, isim ve şöhrete işarettir.Çocuk bekleyen bir kimse, rüyada yakut yüzük takdığını görse, bir kız çocuğu olur. Eğer evlenmek istiyorsa, mütedeyyine güzel bir kadınla evlenir.Rüyada bir yakut taşı bulan kimsenin dine mal geçer.Alim için yakut ilim, vali için, vilayet ve tüccar için de ticarettir. Bazı tabirciler, yakut, kalbi katı dosttur, dediler.Bir kimse rüyada kendisinin yakut ve mercandan bir tacı oluduğunu görse, o kimsenin bir kadın tarafından meydana gelecek izzet ve kuvvetine veyahut güzel ve müstesna bir kadından nail olacağı mülke işarettir.Bir kimse rüyada evinde kırmızı yakuttan bir yüzük bulunduğunu görse, güzel ve kalbi katı bir kadının onu sevdiğine işarettir.Rüyada dinde yakuta benzer bir taş olduğunu ve o taşın yakut olmadığını gören kimse şerefli olmadığı halde şereflilik iddiasında bulunmasına işarettir.


Nablusi: Rüyada yakut görmek ferahlık ve oynamaya delalet eder.
Bir şahsın rüyada yakut yüzük takması, o şahsın nail olacağı bezeğe, isim ve şöhrete delalet eder.
Çocuk bekleyen bir kimse, rüyada yakut yüzük takdığını görse, bir kız çocuğu olur. Eğer çocuk beklemiyorsa bir cariyeye malik olı.r.
Eğer evlenmek istiyorsa: «Sanki onlar (birer) yakuttur, ;nercan-dır.» (Sure-i Rahman, ayet 58) mealindeki ayet gereğince, mütedeyyine güzel bir kadınla evlenir.
Rüyada bir yakut taşı bulan kimsenin , Arap olmayan birisinden eline mal geçer.
Rüyada deniz veya nehrin dibinden ölçeklerle ölçülecek derecede yakut çıkardığını ve yüklere yüklendiğini gören kimse, meliklerin hazinesine veya o deniz ve nehire nisbet edilen birisinden büyük bir mala nail olur.
Alim için yakut ilim; vali için, vilayet ve tüccar için de ticarettir. Bazı tabirciler, yakut, kalbi katı dosttur, dediler.
Bir kimse rüyada kendisinin yakut ve mercandan bir tacı olduğunu görse, o kimsenin bir kadın tarafından meydana gelecek izzet ve kuvvetine veyahut güzel ve müstesna bir kadından nail olacağı mülke delalet eder.
Bazan yakut fakirler için meydana gelecek kuvvet, Bazen de «Yu-kavvit» kelimesinin yanlış yazılmasiyle «yakut» yapılır. Bu halde yakut, kuvvet ve rızka delildir. Bazen de yakut, hasta için cehennemden kurtuluştur. Çünkü ateş yakuta tesir etmez.

Bir kimse rüyada evinde kırmızı yakuttan bir yüzük bulunduğunu görse, güzel ve kalbi katı bir kadının onu sevdiğine delalet eder.
Rüyada elinde yakuta benzer bir taş olduğunu ve o taşın yakut olmadığını gören kimse soy yönünden şerefli olmadığı halde şereflilik iddiasında bulunmasına delalet eder.


Seyyid Süleyman: Sarı ve kırmızı yakut aynı surette tabir olunurlar. Rüyasında birinin, çaldığı yakutu kendisine verdiğini gören bir kadın ile gayr-ı meşru münasebette bulunur. Büyük yakut taşı görmek: mekruh veya haram maldır. Eline yakut geçtiğini gören, muradına erer.
Cabir’ül Mağribi demiştir ki: Tam ve sağlam bir yakut taşı, haram mal ile tevil edilir.
Cafer-i Sadık bu rüyayı mal, gayret, ilim, evlat ve akrabaların çokluğu ile tabir ediyor. Delik yahut çatlak yakut gören, dul bir kadınla evlenir.
Ebu Said’ül Vaaz’a göre yakut, herhalukarda ferah ve sevinçle yorumlanır. Yakut taşı satın almak ta böyledir.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar