Connect with us

Rüya

Rüyada Yatak Tabiri

Published

on

Yatakta uyuduğunu görmek korktuğundan emin olmaya yahut dinde gaflete delalet eder.


Nablusi: Rüyada görülen yatak, kadındır. Rüyada yatağını sattığını gören kimse hanımını boşar. Eğer hanımı hasta ise ölür.
Bir kimse rüyada yatağı üzerinde bir köpek veya bir domuz görse, fasık bir adam, hanımı hakkında o kimseye hiyanet eder. Yatak, cariye ve rahatlıktır.
Yatağın yumuşak olması hanımın kocasına itaat etmesidir, genişliği kadının ahlak ve tabiatının güzelliği, yeniliği kadının gençliği ve bakire olmasıdır.
Eğer yün, kıl veya pamuktan olursa, kadının zengin olmasına, ipekten olursa kadının ateş – perest olduğuna, beyaz olursa, kadının dindar olmasına, siyah olursa, kadının Allah (C.C.)’m razı olmadığı bir amelde bulunduğuna, yeşil olursa, kadının dindar, ibadet, itaatkar ve namusunu koruduğuna delalet eder.
Yatak, azad edilmiş köle hizmetçilerin ve efendisinin başka odada iska*^ o++;-Hi5-i /—-‘”elerin bulunduğu vere delalet eder.
Rüyada Dır yatak satın aldığını gören kimse, bir kadınla evlenir. Eğer aldığı yatak, yeni ise evleneceği kadın güzel, kapalı ve namusla olur.
Yatağının yırtıldığını gören kimsenin hanımı, fesadcı, ahlaksız ve dinsizdir. Yatağının yer değiştirdiğini gören kimse, hanımını boşar.
Rüyada yatak üzerinde olduğunu ve uyuyamadığını gören kimse, hanımıyla cinsi münasebet yapmayı arzu ettiği halde bunu yapamadığına, iktidarsız ve kısır olduğuna delalet eder.
Rüyada yatağını yırttığını gören kimse, hanımıyla zina eder.

Yatağının sultanın kapısında olduğunu gören kimse, büyük bir vilayetin valisi olur.
Tanımadığı bir yerde tanımadığı bir yatağı görmek, o yatağın büyüklüğü nisbetince rüya sahibine isabet edecek bir arsaya delalet eder.
Yatak: «Çocuk (sahib-i) firaşındır» hadisi şerifine binaen çocuğa delalet eder.
Bir kimsenin rüyada yatağında gördüğü iyilik, kötülük, fazlalık ve noksanlığın tabiri o kimsenin hanımına aittir.
Yatağını terkettiğini ve başka yatak satınaldığını gören kimse, hanımını terkederek başka bir kadınla evlenir.
Yatağı ile beraber başka bir yatak da olduğunu gören kimse, hanımı üzerine başka bir kadın alır.
Yatağının yerinden başka tarafa döndürüldüğünü görse, o kimsenin zevcesinin bulunduğu durumu başka bir hale döner ve iki halin arası döşeğin önceden ve sonra bulunduğu iki yerin miktarına göredir.
Yatağını bir yerden diğer bir yere değiştirildiğini gören kimse, her yerde hanımlarından kaçar.
Yatağını topladığını ve bir tarafa koyduğunu gören kimse, hanımından veya hanımı ondan kaybolur yahut hanımından uzak olur, ya da bu gibi şeyler meydana gelir.
Eğer bu rüyada bundan başka hoşlanılmayacak bir durum varsa, karı – koca arasında boşanma olacağına veya ikisinden birisinin öleceğine delalet eder.

Rüyada tanıdığı veya tanımadığı bir yatak üzerinde oturduğunu ve yatağında tahtadan yapılmış bir taht üzerinde olduğunu gören kimse, bir saltanata kavuşmak suretiyle insanlara kahredici bir muamele yapar.
Rüyada bir yatak üzerinde uyuduğunu gören kimse, korktuğundan emin olur. Bazen de dininde gaflette bulunur. Çünkü uyku gaflettir.


Seyyid Süleyman: Kirmani demiştir ki: Rüyasında bilmediği bir mekanda ve yabancı bir yatak üzerinde olduğunu gören, ya bir memuriyete gelir yahutta tarla gibi bir mülk satın alır. Bir taht üzerine serili yatağın üzerinde oturduğunu gören, şeref ve makam sahibi olur. Düşmanını kahreder.
Cabir’ül Mağribi’ye göre yatak ve minder; velayet ve istirahattir. Rüyasında yatağını evinden dışarı atıp, daha sonra tekrar içeriye aldığını gören, karısını boşar. Fakat, ardından onunla yine nikahlanır. Birbiri üzerine yataklar serdiğini gören, bu yatakların sayısı kadar kadınla evlenir. Yatağının fare tarafından kemirildiğini görenin karısı, başka biriyle gayr-ı meşru münasebette bulunur. Rüya sahibi bu vaziyete razı olur. Yatağının havada durduğunu görenin karısı, vefat eder. Şayet yatak yere düşerse, zevcesi hastalanır. Fakat, şifaya kavuşur. Yatağının yüksek bir mekanda serili olduğunu görenin, makamı ve itibarı yüce olur.
Danyal (A.S.) diyor ki: Eski yatağın yeni veya kırmızı yatağın yeşil olduğunu görenin karısı, kötü huylarını bırakır. İyi ahlaklı salih bir insan olur. Yeni yatağın eski olduğunu yahut yeşil yatağın kırmızıya dönüştüğünü görmek ise, bu yorumun tersidir. Kırmızı yatağın beyaz veya sarı olduğunu görenin karısı, tevbekar olur. Ayrıca ölüm derecesinde hastalanır. Güzel ve yeni yatak güzel ve genç kadına işarettir.
El Salimi’ye göre yatak; zevce ve cariye ile tevil edilir.
Bunda görülen iyi ve kötü her hal bunlara nispet edilir. Yatağını bırakıp, başka bir yatak alan, karısını boşayıp, başka biriyle evlenir. Yatağının mahallinden değiştiğini görenin karısının hali ve ahlakı değişir. Yatağını odanın bir tarafına koyan, ya sefere gider yahut karısı kendisinden ayrı bir yerde kalır. Şayet rüyada mekruh (çirkin) sayılacak bir şey varsa, ikisinden biri vefat eder. Bir rivayete göre ayrılırlar. Meçhul tahtalardan imal edilmiş, karyolanın, tahtın veya bilmediği bir yatağın üzerinde oturan; halkı idare edecek büyük bir mevkie gelir. Bir yatakta uyuduğunu gören, dinini ihmal eder, dünyaya yönelir. Bir görüşe göre korkudan muhafaza olur. Yatağının üzerinde bir hayvan gören, karısını muhafaza etmelidir.
Bazılarına göre meçhul bir yerde yatak görmek; mirasa yahut ziraate veya arazi almaya delalettir. Yatak üzerinde yatıp uyuyan, zahmetten kurtulur, rahata erer.
Ebu Said’ül Vaaz’da yatağı, zevce veya cariye ile yorumluyor. Şayet yatak meçhulse, tarlaya işarettir. Yatağını sarayın kapısı önünde gören, vali olur. Yatağı üzerinde olduğu halde uyku tutmadığını gören, bir kadınla beraber olmak ister. Fakat, bu arzusuna eremez. Yumuşak yatak; genç ve zevceyi temsil eder. Pamuk, yün ve kıl yatak; zengin zevceye, beyaz yahut sarı yatak; Allah’ın (C.C.) rızasını kazanacak dindar bir kadına işarettir. Yeşil yatak; ibadette çok gayretli olan bir kadını ifade eder.
Yeni yatak; dindar ve zengin kadın demektir. Eski ve yırtık yatak ise, vefasız ve dinsiz bir kadınla tabir olunur.
Cafer-i Sadık bu rüyayı şunlarla tabir ediyor: Zevce, cariye, makam, bolluk ve geçim.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar