Connect with us

Rüya

Rüyada Yellenmek Tabiri

Published

on

Rüyada Yellenmek tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: Yalnızken ve uygun bir ortamda gaz çıkarmak bir sıkıntıdan kurtulmaya, Sessezce yellenmek hatalı söz
söylemeye, kederlenmeye yahut borcu ödemeye ve meşakkatten kurtulmaya, Birinin çıkardığı gazdan rahatsız
olmak ondan bir zarar görmeye, İnsanların içindee sessizce yellenmek çevresini rahatsız edecek bir iş
yapmaya, onları incitecek söz söylemeye, Namaz içinde kokusu duyulmayan yahut rahatsız etmeyen
yellenme, hayırlı bir işi kem söz ve yanlış bir davranış yüzünden tehlikeye düşürmeye, Yellenerek abdestini
bozmak bir sözünden caymaya, bozulan abdestini yenilemek sözünün gereğini yerine getirmeye yemin
keffareti vermeye, Yellenmek bazen cemaati ( topluluğu) dağıtmaya yahut yalan sözle meşgul olmaya, Sesli
olarak yellenmek çirkin söz ve işe delalet eder.


Molla Cami: Rüyada yellenmek rüyayı görenin söyleyeceği çirkin bir söze veya bu işi işleyenin küçük günah kazanmasına işarettir. Rüyada yellenmek cemaatı dağıtmaya ve yalan sözle meşgul olmaya işarettir. Bazen bu rüya ahmaklığa, yalnızlığa ve halktan ayrılmaya, bazen de yalan ve mübalağalı bir söze veya bir şeyi dövmeden dolayı çıkacak sese işarettir. Rüyada sesli bir şekilde yellendiğini gören kimse, çirkin bir söz söyler.Rüyada bir topluluk içinde bulunduğu halde kendisinin kasd ve iradesi bulunmaksızın bir ses çıktığını gören kimse, keder ve sıkıntılardan kurtulur.Kasden sesli ve pis bir koku çıkaran kimse, kötü bir söz söyler veya çirkin bir iş yapar. Yellenmeden meydana gelen pis koku ve ses nisbetince de ayıp bir olaya işaret eder.Sessiz olarak kokuşu pis bir şekilde yellense, o kökü miktarınca ayıplanacağına işarettir. Bir kimse, kederli ve üzüntülü bir topluluk içinde yellense, o topluluk keder ve üzüntüden kurtulurlar. Rüya sahibi ticaret yapıyorsa, kar eder. Güç durumda ise, kolaylığa kavuşur.Rüyada zoria ses çıkaran kimse iktidan dışında olan bir iş yapar. Eğer kolaylıkla ses çıkaracak olsa, gücünün yettiği bir işi yapar. Rüyada şiddetli ve pis kokulu bir ses çıkardığını gören kimse yolculukta izzet ve şerefe erişir. Ancak işleri dağınık olur.


Nablusi: Rüyada yellenmek rüyayı görenin söyleyeceği çirkin bir söze veya bu işi işleyenin küçük günah kazanmasına delalet eder.
Rüyada yellenmek cemaatı dağıtmaya ve yalan sözle meşgul olmaya delalet eder.
Bazan bu rüya ahmaklığa, yalnızlığa ve halktan ayrılmaya, Bazen de yalan ve mübalağalı bir söze veya bir şeyi dövmeden dolayı çıkacak sese delalet eder.
Rüyada sesli bir şekilde yellendiğini gören kimse, çirkin bir söz söyler. Rüyada bir topluluk içinde bulunduğu halde kendisinin kasd ve iradesi bulunmaksızın bir ses çıktığını gören kimse, keder ve sıkıntılardan kurtulur.
Maamafih onda çirkin görülecek bir hal bulunur. Kasden sesli ve pis bir koku çıkaran kimse, kötü bir söz söyler veya çirkin bir iş yapar. Yellenmeden meydana gelen pis koku ve ses nisbetince de ayıplanır.
Sessiz olarak kokusu pis bir şekilde yellense, o koku miktarınca ayıplanacağına delalet eder.
Bir kimse, kederli ve üzüntülü bir topluluk içinde yellense, o topluluk keder ve üzüntüden kurtulurlar. Rüya sahibi ticaret yapıyorsa, kar eder. Güç durumda ise, kolaylığa kavuşur. Rüyada zorla ses çıkaran kimse iktidarı dışında olan bir iş yapar.
Eğer kolaylıkla ses çıkaracak olsa, gücünün yettiği bir işi yapar. Rüyada şiddetli ve pis kokulu bir ses çıkardığını gören kimse yolculukta izzet ve şerefe erişir. Ancak işleri dağınık olur. Kederi gider ve yolculuktan döner.

Rüyada ağzından ses çıkarmak konuşurken hata yapmaya veya utanacağı bir afetin ağzmda çıkmasına ya da kendisinin ayıplanacağı çirkin huylara delalet eder.


Seyyid Süleyman: Kirmani’ye göre gaz çıkardığını gören; sözünden, yemininden ve adağından döner. Karısıyla yatarken gaz çıkaran, onunla tartışır. Şayet rüya sahibi sesli olarak gaz çıkarmışsa, kavga daha şiddetli olur.
Ebu Said’ül Vaaz diyor ki: Rüyada gaz çıkarmak; üzüntüye, hakarete, ve kötü söze işarettir. Bir rivayete göre, fena şöhrettir. Topluluk içinde gaz çıkarmak; utanç verici bir duruma düşmek ve aşağılanmakla yorumlanır. Farkında olmaksızın aniden gaz çıkardığını gören; sıkıntıdan kurtulur, ticaret yapar. Kasıtlı olarak gaz çıkarmak; kötü kelama delalettir.
Salimi demiştir ki: Bu rüya, üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmaya delalettir. Kokusunu duymak; derde düşmeye işaret eder.
Bazı tabirciler bu rüyayı her halukarda şunlarla ifade etmişlerdir: Alçaklık, ferah, rahat ve kötü kelam.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar