Connect with us

Rüya

Rüyada Yürümek Tabiri

Published

on

Rüyada Yürümek tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: Düz yolda yürümek İslamın prensiplerine uymaya, Sokakta çanta veya evrakla yürümek ehli için memuriyete,
Yalınayak yürümük üzüntü ve kederin gitmesine, Mutedil ve orta bir seyirle yürümek alçak gönüllülüğe,
takvaya, Koşarak yürümük düşmana galip gelmeye,, Gerisin geri yürümek dinen bozukluğa yahut başladığı
işten vazgeçmeye, Kibirli bir şekilde yürürken yüsüztü düşmek dünya ve ahirette hüsrana uğramaya,
Gökyüsündü yürüdüğünü görmek yağmur suyu üzerinde yürümeye, Tek ayakla yürümek mal ve ömrünün
yarısının gittiğine, Sallanarak yürümek dini yönden zayıflığa, geçici şeref ve itibara; mal sahibinin böyle
yürümesi, malının hesabının kendisinden sorulacağına delalet eder.


Molla Cami: Rüyada düz ve doğru bir şekilde yürüdüğünü gören kimse, hayırla rızıklanır. Sokaklarda yürüdüğünü ve elinde de bazı talimatlar olduğunu gören kimse, eğer ehilse kendisine memuriyet verilir.Rüyada yalın ayak yürümek üzüntü vekederin gitmesine ve dinin güzelliğine, mutedil ve orta bir halde yürümek de, Allah (C.C.) için mütevazi bir şekilde bulunmasına işarettir. Koşarak yürümek düşmana galip gelmektir. Gerisin-geri yürümek, başladığı bir şeyden geri dönmeye, eğerbir şeye başlamamışsa, durmasına işarettir.Bazen gerisin-geri yürümek, rüya sahibinin dininin bozukluğuna ve durumunun değişmesine işarettir. Kibirli bir şekilde salınarak yürüdüğünü görse rüya sahibinin dünya ve ahiretçe hüsran ve ziyana ugramasınaişarettir.Kendisinin yalnız bir adamın gözeticilik sıfatıyla gezip yürüdüğünü görmesi, kendisinden o adama bir kötülük erişmesine işarettir.Bir kimsenin çalışıp ve kazanarak yürümesi, sahih amele işarettir. Yürümek, korku, tehlike ve tevekkül içinde yolculuk yapmaya işarettir.Bir kimsenin başını önüne eğerek yürümesi onun ömrünün uzunluğuna işarettir. Bir kimsenin rüyada ihtiyar olduğundan veya bir hastalıktan dolayı bastonla yürüdüğünü görmesi, o kimsenin baston kullanmaya ihtiyaçduyacağına işarettir. Bir kimsenin tek ayağı üzerinde yürüdüğünü görmesi, mal veya ömrünün yarısının gittiğine işarettir. Cansız varlıkların yürüdüğünü görmek, şiddete ve belanın gelmesine, bazen bu rüya din ve dünya işlemde ihtiyatlı hareket etmeye ve bunun üzerine Halk tarafından yapılacak yardıma işarettir.Rüyada insanın hayvan gibi yürüdüğünü görmesi, cahil kişilerin ahlakıyla ahlaklanmaya işarettir.


Nablusi: Rüyada düz ve doğru bir şekilde yürüdüğünü gören kimse, İslam şeriatını ister ve hayırla rızıklanır.
Sokaklarda yürüdüğünü ve elinde de bazı vasiyetlerle ilgili talimat olduğunu gören kimse, eğer ehilse kendisine memuriyet verilir.
Rüyada yalın ayak yürümek üzüntü ve kederin gitmesine ve dinin güzelliğine, mutedil ve orta bir halde yürümek de, Allah (C.C.) için mütevazi bir şekilde bulunmasına delalet eder.
Yürümek: «O halde onun omuzlarında yürüyün (Allah’ın) rızkından yiyin» (Sure-i Mülk, ayet 15) mealindeki ayet gereğince rızıık istemeye delalet eder.
Koşarak yürümek düşmana galip gelmektir. Gerisin – geri yürümek, başladığı bir şeyden geri dönmeye, eğer bir şeye başlamamışsa, durmasına delalet eder. Bazan gerisin – geri yürümek, rüya sahibinin dininin bozukluğuna ve durumunun değişmesine delalet eder.
Kibirli bir şekilde salınarak yürüdüğünü ve yüzü üzerine düştüğünü görse: «Eğer bir fitne isabet ederse yüz üstü döner dünyada da ahire t te de hüsrana uğramıştır o.» (Sure-i Hac, ayet 11) mealindeki ayet işaretince, rüya sahibinin dünya ve ahiretçe hüsran ve ziyana uğramasına delalet eder.
Bir kimsenin rüyada gözcülük ve gözeticilik sıfatıyla gezip yürüdüğünü görmesi, yapacağı ve bununla beraber günahkar olacağı gayr-i meşru kazancına halkın muttali olmasına delalet eder.

Kendisinin yalnız bir adamın gözeticilik sıfatıyla gezip yürüdüğünü görmesi, kendisinden o adama bir kötülük erişmesine delalet eder.
Bir kimsenin çalışıp ve kazanarak yürümesi, sahih amele delalet eder.
Yürümek, korku, tehlike ve tevekkül içinde yolculuk yapmaya delalet eder.
Bir kimsenin başını önüne eğerek yürümesi onun ömrünün uzunluğuna, Bazen de bu rüya, o kimsenin bir hastalıktan kurtulduktan sonra zayıfladığından bükülerek gezmesine delalet eder.
Rüyada gökyüzünde yürümek, onun yağmur suyu üzerinde yürümesine delalet eder. Çünkü yağmur suyu, gökten yağar.
Bir kimsenin rüyada ihtiyar olduğundan veya bir hastalıktan dolayı bastonla yürüdüğünü görmesi, o kimsenin baston kullanmaya ihtiyaç duyacağına delalet eder.
Bir kimsenin tek ayağı üzerinde yürüdüğünü görmesi, mal veya ömrünün yarısının gittiğine delalet eder.
Gözleri zayıf gören bir kimsenin birçok ayakları bulunduğunu ve onlarla yürüdüğünü görmesi, kör olarak, yürümek için başkasına muhtaç olmasına, rüyayı gören vali ise, valilikten alınıp ancak bakanlarla beraber yürümesine delalet eder.
Dağı ve demir gibi cansız varlıkların yürüdüğünü görmek, şiddete ve belanın gelmesine, bazan bu rüya din ve dünya işlerinde ihtiyatlı hareket etmeye ve bunun üzerine Halk tarafından yapılacak yardıma delalet eder. Özellikle o cansız düzgün yürüdüyse.

Rüyada insanın hayvan gibi yürüdüğünü görmesi, cahil kişilerin ahlakıyla ahlaklanmaya delalet eder. Ancak o hayvan eti yenilen hayvanlardan ise, bu takdirde tabir, o adamın insanlar arasında hayır ve hasenata çalışmasına, eti yenmiyorsa, halk arasında şer ve nifak çıkararak dolaşmasına ve kavuşamayacağı bir şeye çalışıp çabalamasına delalet eder.


Seyyid Süleyman: Rüyasında piyade veya süvari olarak yavaş yavaş ilerlediğini gören, izzet ve itibar sahibi olur. Toprak üzerinde yürüyen, kısa zamanda mal kazanır. Kumda yürüyen, zahmetli bir işe girer. Dikenler üzerinde yürüyüp bundan acı duyan, ailesinden veya akrabasından birinin kaybından dolayı üzülür yahut bir musibete uğrar. Cadde üzerinde yoluna devam eden, İslam üzerinde olur. Din ve dünya hayatında selamet bulur. Yolunu kaybettiğini veya yoldan ayrıldığını gören, hak yoldan ayrılır. Yolunu bulursa, tekrar dine döner. Yolda şaşırıp nereye gideceğini bilmeyen, nefsinin ıslahında ve taleplerinde şaşkınlık gösterir. Yolsuz bir mahalde yürüdüğünü, yol gösterecek kimseye tesadüf etmediğini gören, dinde bid’ate düşer. İşlerinde müşkülat (sıkıntı) çeker. Mağrur olur.
Karanlık yolda yürüyen, dalalete (dinde sapıklığa) düşer. Karanlıktan aydınlığa çıktığını gören, hidayete erer. Yürüdüğü yolda bir hayvanın yahut bitkinin yürümesine mani olduğunu görenin, eceli yakındır.
Yolun doğruluğu, rüya sahibinin dinidir. Birinin kendisini doğru yoldan başka bir yola sevkettiğini gören, borçlusunun hilesine uğrar. Alacağı yoksa, onu hataya ve günaha iter. Karanlık bir yolda yürüdüğü halde doğru yoldan ayrılmamak için tahammül gösteren, hidayete erer. Çeşitli yollar görüp hangisine gideceğini bilmeyen, dininde şaşkınlığa düşer ve dinsiz biri ile arkadaş olur.
Doğru yoldan bile bile kasd ve niyet üzere, mahsusen ayrıldığını gören, düşmanı aldatır. Gittiği yolda iktidar sahibi birini görüp geri dönen; dinine zarar verecek bir harekette bulunur. Yürüdüğü yoldan, gördüğü bir kadın yüzünden ayrılan, dünyaya aldanır. Bir kimseyi yolundan çeviren, o adamı dalalete düşürür.
Cafer-i Sadık’a göre rüya şunların temsilcisidir: Din, murat, güzel fiil, hayır, bereket ve rahat.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar