Connect with us

Rüya

Rüyada Zerdali Tabiri

Published

on

Zerdali ağacı güleryüzlü ve ailesinin nafakası hususunda cimrilik yapan ve başkasına da hayrı dakunmayan kimseye delalet eder.


Molla Cami: Rüyada görülen zerdali, eğer mevsiminde olursa altınlara, mevsiminde olmazsa hastalığa işarettir. Zerdali ağacı kendisinden istifade edilmeyen hastalıklı bir adamdır. Bazı tabirciler, zerdali ağacı, güler yüzlü, aiiesiningeçimi hususunda cimri ve cesur bir kimsedir, dediler.Eğer zerdali ağacından meyve topladığını gören kimse, zengin bir kadınla evlenir. Zerdali korkuya da işarettir.


Diyanet: Rüyanızda mevsiminde zerdali görmeniz; sizin altın değerinde bir hediye alacağınıza, eğer mevsimi dışında görürseniz; bir hastalığa yakalanacağınıza, rüyanızda yeşil bir zerdali görmeniz ise; elinize gümüş para geçeceğine delalet eder.


Nablusi: Rüyada görülen zerdali, eğer mevsiminde olursa altınlara, mevsiminde olmazsa hastalığa, zerdalinin yeşili gümüş paralara delalet eder.
Zerdali ağacı kendisinden istifade edilmeyen hastalıklı bir adamdır. Bazı tabirciler, zerdali ağacı, güler yüzlü, ailesinin geçimi usu-sunda cimri ve cesur bir kimsedir, dediler.
Eğer zerdali ağacının meyvesinin yeşil olduğunu görse, gümüş paraya, san görse, altın paraya delalet eder.
Rüyada mevsiminin dışında sarı bir zerdali yiyen kimse- altın para tasadduk eder ve hastalıktan kurtulur.
Rüyada meyve veya meyvesiz bir ağacın dalını kırdığını gören kimse, yakını ve dostu olan bir kimse ile kavga eder.
Rüyada ekili bir şeyi yahut bir ağacı ıslah ettiğini gören kimse, üzerinde bulunan emaneti öder. Bazı tabirciler de zerdali ağacı münafık bir adamdır. Çünkü, sarılık hastalık; hastalık ise, nifaktır, dediler. Bazı tabirciler de zerdali ağacı elinde miras malı bulunan zengin bir kadındır, dediler.
Rüyada zerdali ağacından bazı meyveler taradığını gören kimse, zengin bir kadınla evlenir.
Dut ağacından başka diğer ağaçlardan mevsiminde meyve toplamak lezzet ve hileye, mevsiminin dışmda toi amak da boş yere çetinlik ve meşakkat çekmeye delalet eder.
Rüyada bir ağaçtan meyveli bir da1 kırdığını gören kimse, birisinden bir malı meneder veya inkar eder. Yahut oruç ve namazı terke-der ya da kendisinin malı olmayan bir şeyi ifsat eder.

Rüyada elma ağacından zerdali topladığını gören kimse tebaasından zorla vergi alır.
Meyve ve yemişlerden sarı olan şey hastalıktır: Ekşi olan keder ve üzüntüdür. Zerdalinin yeşili hastalık değildir.
Zerdali korkuya da delalet eder. Bazan zerdali eşyanın önceden bulunduğu hale dönmesine yahut da kolaylıkla erişilecek rızka delalet eder.


Seyyid Süleyman: Rüyada zerdali ve kayısı görmek; mal ve hüzündür. Tatlı zerdali ve kayısı yiyenin eline mal geçer. Meyve ekşi ise, rüya hüzün, düşmanlık ve hastalıkla yorumlanır. Mevsiminde değilse de tabir aynıdır. Mevsiminde tatlı zerdali ve kayısı yiyen; ya cariye alır yahutta kötü asıllı birinden mal kazanır.
Ebu Said’ül Vaaz demiştir ki: Rüyasında yeşil zerdali veya kayısı yiyen, sadaka alır. Hasta ise, şifa bulur. Sarı zerdali yahut kayısı yiyen, malını hastalıkta sarfeder. Ağaçtan zerdali veya kayısı koparıp yiyen; zengin fakat, dinsiz bir adamla arkadaş olup, onun malından yer. Bir hükümdar yahut yardımcısı rüyalarında bu meyveleri ağaçtan toplayıp yerlerse, halktan zorla para alırlar.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar