Hz. Nuh ve Büyük Tufan

Allah, Hz. Nuh’a (a.s) kavminin inanmamakta ısrar etmesi üzerine büyük bir tufanın geleceğini bildirmiş ve ona bir gemi yapmasını emretmiştir.

 0  8
Hz. Nuh ve Büyük Tufan

Nuh Tufanı, dünya tarihindeki en büyük doğal afetlerden biri olarak kabul edilir ve birçok dini metinde yer alır. İslam'da da Nuh Tufanı ve Hz. Nuh'un (a.s) mücadelesi, Kuran-ı Kerim'de ayrıntılı olarak anlatılır. Bu makalede, Nuh Tufanı ve Hz. Nuh'un (a.s) hikayesi, Kuran'dan örneklerle ele alınarak İslami perspektiften incelenecektir.

Hz. Nuh'un Peygamberlik Görevi

Hz. Nuh (a.s), İslam'a göre Allah tarafından kavmini tevhid inancına davet etmek için gönderilen büyük bir peygamberdir. Kuran-ı Kerim'de, Hz. Nuh’un (a.s) kavmini uyarma çabaları ve sabrı birçok ayette vurgulanır. Örneğin, Nuh Suresi 5-7. ayetlerde, Hz. Nuh’un (a.s) kavmine nasıl seslendiği şöyle anlatılır:

"Nuh dedi ki: 'Ey Rabbim! Şüphesiz ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Fakat davetim, ancak onların kaçışını artırdı. Gerçekten ben, her çağırışımda onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, inatla direndiler ve kibirlenip durdular.'"

Bu ayetler, Hz. Nuh’un (a.s) insanları Allah’a iman etmeye çağırma çabasını ve kavminin ona karşı direnişini özetlemektedir.

Geminin İnşası ve Tufan

Allah, Hz. Nuh’a (a.s) kavminin inanmamakta ısrar etmesi üzerine büyük bir tufanın geleceğini bildirmiş ve ona bir gemi yapmasını emretmiştir. Hud Suresi 38. ayette bu süreç şöyle anlatılır:

"Nuh, gemiyi yapıyordu. Kavminin ileri gelenleri, her yanından geçtikçe onunla alay ediyorlardı. Nuh dedi ki: 'Eğer bizimle alay ediyorsanız, biz de sizinle alay edeceğiz, tıpkı sizin alay ettiğiniz gibi.'"

Bu ayet, Hz. Nuh’un (a.s) Allah’ın emrine uyarak gemiyi inşa ettiğini ve kavminin onunla nasıl alay ettiğini göstermektedir.

Tufan ve Kurtuluş

Tufan başladığında, su her yeri kaplamış ve Hz. Nuh’un (a.s) gemisine binmeyen herkes boğulmuştur. Tufanın sona ermesi ve geminin durması ise Hud Suresi 44. ayette şu şekilde anlatılır:

"Ve denildi ki: 'Ey yer, suyunu yut! Ey gök, sen de tut!' Su çekildi, iş bitirildi, gemi Cudi Dağı'na oturdu ve 'Zalimler topluluğunun canı cehenneme!' denildi."

Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow