Amenerrasulü Duası Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Bakara Suresi'nde yer alan Amenerrasulü duasının Türkçe okunuşu ve anlamı. Bu dua, müminlerin Allah'a olan imanlarını ifade ederken, onların dualarına ve bağışlanmalarına dair önemli bir anlayış sunar.

 0  24
Amenerrasulü Duası Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Amenerrasulü Duası Türkçe Okunuşu

Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihı vel mü'minun. 

Küllün amene billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülih. 

La nüferriku beyne ehadim mir rusülih ve kalu semı'na ve eta'na ğufraneke rabbena ve ileykel masıyr. 

La yükellifüllahü nefsen illa vüs'aha. 

Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. 

Rabbena la tüahızna in nesına ev ahta'na rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezıne min kablina. 

Rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih. Va'fü anna, vağfir lena, verhamna ente mevlane fensurna alel kavmil kafirın.

Amenerrasulü Duası Anlamı

Allah’ın elçisi ve müminler, rabbinden ona indirilene iman ettiler.

Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar.

“O’nun elçileri arasında ayırım yapmayız” ve “İşittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz rabbimiz, gidiş sanadır” dediler.

Allah hiçbir kimseyi, gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz; lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır.

Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma!

Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme!

Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma!

Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur!

Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın; artık inkârcı topluluğa karşı bize yardım et!

Amenerrasulü Duası Arapça

Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow