Connect with us

Teravih

Teravih Namazındaki Faziletler

Teravih namazının günlere göre ayrı ayrı fazileti vardır İmam-ı Gazali Hazretleri teravih namazının fazileti

Published

on

Teravih namazının günlere göre ayrı ayrı fazileti vardır İmam-ı Gazali Hazretleri teravih namazının fazileti hakkında şöyle buyurmuştur; “Hz. Ali’den (ra) rivayet edilmiştir ki:

 1. gece teravih namazını kılanın: Bütün günahları bağışlanır.
 2. gece teravih namazını kılanın: Kendisinin ve eğer mü’min iseler ana ve babasının günahları bağışlanır.
 3. gece teravih namazını kılana: Melekler müjde vererek derler ki: “Ey falan kişi! Sana müjde olsun ki, Allah (cc) senin amelini kabul edip umduğuna nail eyledi.”
 4. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Tevrat, İncil, Zebur ve Kur’ân’ı okumuş kadar sevap ihsan eder.
 5. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Mescid-i Haram’da namaz kılanın sevabı kadar sevap ihsan eder.
 6. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Beyt-i Mamur’u tavaf edenin sevabı kadar sevap ihsan eder.
 7. geceteravih namazını kılana: Allah (cc) Musa’nın (a.s) yanında firavun ve haman ile mücadele etmiş sevabı ihsan eder.
 8. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Bedir savaşında Peygamber Efendimiz (asm) ile beraber olmuş gibi sevap ihsan eder.
 9. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Davud (as) ile beraber ibadet etmiş sevabı verir.
 10. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) dünya ve ahiret selameti verilir.
 11. gece teravih namazını kılana: Kabul edilmiş umre sevabı verilir.
 12. gece teravih namazını kılan: Sıratı yıldırım gibi geçer.
 13. gece teravih namazını kılana: Beytullah’ı imar etmiş gibi ecir verilir.
 14. gece teravih namazını kılana: Allah (cc) Kadir gecesini sabaha kadar ihya etmiş gibi sevap verir.
 15. gece teravih namazını kılanın: Allah (cc) hacetini ve duasını kabul eder. Ahirette yüksek dereceler ihsan eder.
 16. gece teravih namazını kılan: Kıyamet gününde kabrinden kalkarken “Lailahe illallah” diyerek kalkar.
 17. gece teravih namazını kılan: Dünyadan çıkmadan Cennet-i Ala’daki makamını görür.
 18. gece teravih namazını kılana: Şehitlere ve gazilere verilen ecir gibi ecir verilir.
 19. gece teravih namazını kılanın: Allah (cc) dünya ve ahirette yardımcısı olur.
 20. gece teravih namazını kılan: Rasulullah Efendimiz’i (asm) rüyasında görmeden dünyadan çıkmaz.
 21. gece teravih namazını kılana: Yerde ve gökte ne kadar melek varsa hepsi onun için istiğfar eder. Ve Allah (cc) o kuldan razı olmadıkça dünyadan ahirete göçmez.
 22. gece teravih namazını kılan: Ümmet-i Muhammed’in yetimlerini ve dullarını doyurmuş gibi sevap alır.
 23. gece teravih namazını kılan: Ümmet-i Muhammed’in esirlerini azad etmiş gibi sevap alır.
 24. gece teravih namazını kılan: Beraatını sağ elinden alır.
 25. gece teravih namazını kılana: Ölüm meleği en güzel surette gelir, onu cennet nimetleriyle müjdeler.
 26. gece teravih namazını kılanı: Allah’ın emriyle melekler şeytanın şerrinden korurlar.
 27. gece teravih namazını kılana: Allah’ın emriyle cehennemin kapıları kapanır.
 28. gece teravih namazını kılana: Allah’ın emriyle cennetin kapıları açılır, hangi kapıdan isterse o kapıdan girer.
 29. gece teravih namazını kılana: Eyyüb’ün (as) sabır sevabı ihsan edilir ve bütün günahları bağışlanır.
 30. gece teravih namazını kılana: Allah’ın emriyle arşın altından bir münadi şöyle seslenir: “Gece teravih namazını kılan kullar cehennemden azad olmuş kullardır. Korktukları cehennemden kurtulup umdukları ve Allah’ın Cemâl’ine nail olanlardır” Allah (cc) buyurdu ki: “ İzzetim ve Celalim hakkı için bu kullarıma af ile muamele eyledim. Cehennem ateşini vücutlarına haram eyledim”

Sonra Allah emreder ki; o kullara -erkek olsun, kadın olsun- cehennem azabından kurtulmak ve sıratı kolaylıkla geçmek için beraat yazılır.
Her kim inanarak 30 gece teravih kılsa Allah (cc) o kula şeksiz şüphesiz ihsan eder.

Advertisement

En Çok Okunanlar