Vakıa Suresi Okunuşu, Anlamı ve Hadisler ile Önemi

Vakıa Suresi

 0  12
Vakıa Suresi Okunuşu, Anlamı ve Hadisler ile Önemi

Vakıa Suresi, Kuran-ı Kerim'in 56. suresidir. Mekke'de nazil olduğu rivayet edilen surenin 96 ayeti bulunmaktadır. İsmini ilk ayetindeki "Vakıa" kelimesinden alan surenin asıl adı "Hadis"tir.

Vakıa Suresi'nin Konusu:

Sure, kıyamet günü yaşanacak olayları, cennet ve cehennemin tasvirini ve müminlerin ve kafirlerin durumunu anlatmaktadır. Surede ayrıca Allah'ın kudret ve azametinden, inkarcıların cezalandırılmasından ve müminlerin ödüllendirilmesinden bahsedilmektedir.

Vakıa Suresi'nin Faziletleri:

Vakıa Suresi'nin birçok fazileti olduğuna dair hadisler rivayet edilmiştir. Bu hadislerden bazıları şunlardır:

  • Ebu Said el-Hudri (r.a)'den rivayet edilen bir hadiste Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur: "Kim her gece Vakıa Suresini okursa, fakirlikten asla korkmaz." (Tirmizi, Hâkim)
  • Abdullah bin Ömer (r.a)'den rivayet edilen bir hadiste ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur: "Her kim her gece Vakıa Suresini okursa, Allah ona cennetten bir köşk verir." (Ebu Davut, Nesâî)
  • İmam Ali (r.a)'den rivayet edilen bir hadiste ise Vakıa Suresi'nin şöyle buyurduğu aktarılmıştır: "Ben Vakıa Suresıyim. Kim beni her gece okursa, Allah ona cennetten bir köşk verir ve onu fakirlikten korur." (Kenzü'l-Ummâl)

Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow