Amenerrasulü Okunuşu ve Anlamı

 0  13
Amenerrasulü Okunuşu ve Anlamı

Amenerrasulü, Bakara suresinin son iki ayeti olan 285. ve 286. ayeti kerimesidir.

Amenerrasulü Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.
285- Âmene-rrasûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihi velmu/minûn, kullun âmene billâhi ve melâ-iketihi ve kutubihi ve rusulihi lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ gufrâneke rabbenâ ve-ileyke-lmasîr.
286- Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vus’ahâ lehâ mâ kesebet ve’aleyhâ me-ktesebet, rabbenâ lâ tu-âhiznâ in nesînâ ev ahta/nâ rabbenâ velâ tahmil ‘aleynâ isran kemâ hameltehu ‘ale-llezîne min kablinâ rabbenâ velâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih va’fu ‘annâ vagfir lenâ verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ ‘ale-lkavmi-lkâfirîn.

Amenerrasulü Anlamı 

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
285- 
Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü'minler de (iman ettiler). Her biri; Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: "Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz." Şöyle de dediler: "İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır."
286- Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): "Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et."

Hadislerle Önemi:

Amenerrasulü duası, birçok hadiste faziletli bir dua olarak zikredilmiştir. Bu hadislerden bazıları şunlardır:

  • Ebu Hureyre (r.a)'den rivayet edilmiştir ki, Resulullah (s.a.s) şöyle buyurmuştur: "Kim Amenerrasulü duasını okursa, ona on sevap yazılır." (Tirmizi)
  • Abdullah bin Abbas (r.a)'den rivayet edilmiştir ki, Resulullah (s.a.s) şöyle buyurmuştur: "Kim Amenerrasulü duasını yüz defa okursa, Allah ona cennetin en güzel köşklerinden bir köşk verir." (Beyhaki)
  • İmam Ahmed'in rivayet ettiği bir hadiste de Resulullah (s.a.s)'in Amenerrasulü duasını yatmadan önce okumayı tavsiye ettiği belirtilmiştir.

Amenerrasulü duası, birçok fazileti bulunan ve her gün okunması tavsiye edilen bir duadır. Bu duayı okuyarak Allah'ın rızasını kazanmayı ve cennetin en güzel köşklerinden birini elde etmeyi ümit edebiliriz.

Amenerrasulü duasının faziletlerinden bazıları şunlardır:

  • Günahların affedilmesine vesile olur.
  • Cennetin en güzel köşklerinden birini elde etmeye vesile olur.
  • On sevap yazılmasına vesile olur.
  • Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olur.
  • Kalbe huzur verir.
  • Stresi azaltır.
  • Maneviyatı artırır.

Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow