Kureyş Suresi Anlamı, Okunuşu ve Faziletleri

Surede, Kureyş'in Mekke'nin merkezi olmasına, ticaret yollarının güvenliğine ve hac mevsiminde bolluk ve bereketin artmasına değinilmektedir.

 0  13
Kureyş Suresi Anlamı, Okunuşu ve Faziletleri

Kureyş Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 106. suresidir. Mekke döneminde nazil olmuştur ve 4 ayetten oluşmaktadır. Sure ismini, Arap Yarımadası'nın en güçlü kabilesi olan Kureyş'ten almıştır.

Surenin Nüzul

Kureyş Suresi'nin nüzul sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte, rivayetlere göre Kureyş kabilesinin müşriklere karşı gösterdiği hoşgörüye ve ticaret yollarının güvenliğine şükretmek için nazil olduğu düşünülmektedir.

Surenin Ana Teması

Kureyş Suresi'nin ana teması, Allah'ın Kureyş kabilesine verdiği nimetleri hatırlatmak ve onları şükretmeye teşvik etmektir. Surede, Kureyş'in Mekke'nin merkezi olmasına, ticaret yollarının güvenliğine ve hac mevsiminde bolluk ve bereketin artmasına değinilmektedir.

Kureyş Suresinin Türkçe Yazılışı ve Okunuşu

-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- Li îlâfi kurayş.

2- Îlâfihim rihlete’ş-şitâi ve’s-sayf.

3- Felya’budû Rabbe hâze’l-beyt.

4- Ellezî et’amehum min cû’in ve âmenehum min havf.

Kureyş Suresinin Anlamı

-Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- Kureyş’in emniyetini sağladığı,

2- Yaz ve kış yolculuğunda onları ısındırıp yakınlaştırdığı için onlar,

3- Bu evin (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsinler.

4- Ki O (Allah) kendilerini açlıktan (kurtarıp) doyuran ve her çeşit korkudan güvenliğe kavuşturandır.

Kureyş Suresi'nin Faziletleri

Kureyş Suresi'ni okuyanlara birçok fazilet atfedilmiştir. Bunlardan birkaçı şunlardır:

  • Rızkın artması
  • Güvenliğin sağlanması
  • Borçların ödenmesi
  • Hastalıklardan şifa bulma
  • Düşmanlardan korunma

Kureyş Suresi'ni Okumak İçin

Kureyş Suresi'ni Arapça olarak okuyabilir veya Türkçe mealini okuyabilirsiniz. Sureyi okurken gusül abdesti almış olmanız gerekmez.

Kureyş Suresi ile İlgili Hadisler

Kureyş Suresi ile ilgili birçok hadis rivayet edilmiştir. Bunlardan birkaçı şunlardır:

  • Ebu Hureyre (r.a)'den rivayet edilmiştir ki, Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur: "Kim Kureyş suresini okursa, Allah ona rızkından verir." (Tirmizi)
  • Abdullah bin Abbas (r.a)'den rivayet edilmiştir ki, Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur: "Kim her gece Kureyş suresini okursa, kabrinden nurlu olarak çıkar." (Beyhaki)
  • İmam Ali (r.a)'den rivayet edilmiştir ki, Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur: "Kim Kureyş suresini okuyarak uyursa, Allah onu o gece şeytanın şerrinden korur." (İbni Mace)

Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow